Untitled Document

RODZINA - Prawa dziecka u rodziców

 1. W przyszłości, aby nie obrażano dziecka ze względu na jego matkę, należy wybrać na żonę właściwą kobietę. Należy brać pod uwagę jej pobożność!
 2. „Jednym z praw dziecka u ojca jest obdarzenie go ładnym imieniem.” (Bejheki)
  „Posiadający trzech synów i nie nadający jednemu z nich mojego imienia dopuszcza się ignorancji.” (Taberani)
  Powinno się wybierać imiona naszego Proroka (alejhisselam) takie jak Ahmed, Mahmud!
  Allahu teala rzekł: „Wstydzę się karać muzułmanina, który nosi imię mojego Ukochanego”
 3. Należy dobrze wychować swoje dziecko!
  „Obdarzajcie poczęstunkiem swoje dzieci, wychowujcie je tak, by były grzeczne i dobrze wychowane. ” (Ibni Madże)
  „Wychowywać dobrze dziecko jest lepsze od dawania jałmużny wnukom.” (Tirmizi)
  „Wszyscy jesteście jak pasterze stada. Tak jak pasterz chroni swoje stado, tak i wy jesteście zobowiązani do ochrony przed Piekłem tych, którzy są wam posłuszni! Jeśli nie nauczycie ich Islamu, to będziecie za to odpowiedzialni.” (Muslim)
 4. Powinno się okazywać dziecku miłosierdzie! Jedna osoba widząc naszego Proroka (sallallahu alejhi we sellem), jak całował on swego wnuka, powiedziała: „O Wysłanniku Allaha, mam dziesięcioro dzieci, ale żadnego z nich nie całuję.” On na to odpowiedział: „Ten, kto nie okazuje miłosierdzia, sam go nie ujrzy.” (Buhari)
  „Często całujcie swoje dzieci. Za każdy pocałunek wywyższa się wasz stopień w Raju.” (Buhari)
  „Zapach dziecka jest zapachem z Raju.” (Taberani)
 5. Nie powinno się złorzeczyć dzieciom! Ibni Mubarek (rahmetullahi alejh) zapytał skarżącego się na swoje dziecko: „Czy życzyłeś mu czegoś złego?” Kiedy potwierdził, to powiedział mu: „A więc ty zniszczyłeś moralność swojego dziecka.”
 6. Powinno się czynić dobro dzieciom!
  „Obdarzajcie poczęstunkiem swoje dzieci, jak wy macie prawa u waszych rodziców, tak wasze dzieci mają swoje prawa u was. ” (Taberani)
 7. Należy żywić swoje dziecko pokarmem, który jest helal (dozwolony)! Haram (zakazany) pokarm formuje u dziecka osobowość, która przyczynia się do tego, że dziecko dopuszcza się do niewłaściwych czynności.
  „Niech będzie helal i czyste to, co jecie i pijecie! Z tego powstaną wasze dzieci.” (R.Nasihin)
 8. Fard (obowiązkiem) jest ojcu przekazać swoim dzieciom wiedzę, nauczyć dobrego wychowania i różnych umiejętności. Przede wszystkim powinien nauczyć je recytować Święty Koran. Następnie powinien nauczyć je zasad wiary i filarów Islamu. Powinien przyzwyczajać je do wykonywania salatu od siódmego roku życia! Ratunek na świecie i w życiu przyszłym związany jest z tymi naukami. Po poznaniu wiedzy religijnej powinien wysłać swoje dziecko do szkoły, wykształcić je w liceum i na uniwersytecie. Jeśli wyśle się je do szkoły przed poznaniem wiedzy religijnej, to później na naukę jej nie znajdzie się już czasu. Dziecko wpadnie w pułapki przygotowane przez przeciwników religii i da oszukać się ich kłamstwom. Wyrośnie z dala od religii i etyki islamskiej. Popadnie w nieszczęścia na ziemi i w życiu przyszłym. Będzie szkodliwe dla ludzi. Grzechy za zło, które wyrządzi sobie oraz innym, zapisywane są też rodzicom.
  Dziecku po osiągnięciu wieku dojrzałości i zawarciu związku małżeńskiego powinno się powiedzieć: „Moje dziecko, wychowałem cię, wykształciłem i ożeniłem. Chronię się u Allaha przed nieszczęściami na tym świecie i mękami w życiu przyszłym. Bądź rozważny i staraj się tak pracować!” (I.Hibban)
 9. Ahnef bin Kajs (rahmetullahi alejh) powiedział: „Powinniśmy znosić trudności dla dzieci, być miękkim podłożem pod ich nogami i cieniem nad ich głowami! Nie zachowujmy się wobec nich tak ostro, by się od nas oddaliły. Nie powinniśmy się im uprzykrzyć tak, by oczekiwały naszej śmierci. Powinniśmy spełniać ich odpowiednie prośby, a kiedy się rozzłoszczą powinniśmy starać się je uspokoić!”
 10. Należy przywiązać uwagę do sprawiedliwości pomiędzy dziećmi.
  „Wręczając swoim dzieciom prezenty, zwracajcie uwagę na sprawiedliwość pomiędzy nimi!” (Taberani)
 11. Fudajl bin Ijad (rahmetullahi alejh) powiedział: „Ten, kto czyni dobro swoim rodzicom, odwiedza swoją rodzinę, darzy poczęstunkiem swojego brata w religii, żyje dobrze ze swoimi dziećmi i służącymi, chroni swoją religię, wydaje majątek w dobrych miejscach, hamuje swój język, chroni swoje oczy przed tym, co zakazane, trzyma się z dala od tego, co niepotrzebne i czci swego Pana, ten należy do zacnych ludzi.”
 12. Ojciec nie powinien nakazywać swojemu dziecku tego, co będzie się dziecku wydawało, że nie jest ono w stanie wykonać. Jeśli nakaże mu, to nie powinien doprowadzić go do nieposłuszeństwa. Jedna pobożna osoba, nic nie chciała od swego syna. Gdy zapytano ją o powód, powiedziała: „Kiedy mam ochotę na coś, boję się, że mój syn przeciwstawi się temu. Kiedy się przeciwstawi, zasłuży sobie tym na piekło. Nie chcę, by mój syn palił się w ogniu.”