Untitled Document

NASZA RELIGIA - Powody przyjęcia przez niewierzących Islamu

 1. Poprzez łaskę (lutuf) Allaha: Jeśli Allahu teala zażyczy sobie, by ktoś uwierzył, tzn. został muzułmaninem, to ten ktoś chętnie zostanie muzułmaninem. W Świętym Koranie jest głoszone:
  „Allah, kogo zechce pokierować na prawidłową drogę, temu otworzy serce do Islamu.” (Enam 125)
  „Allah obdarzy wiarą tego, kogo zechce, kogo zechce zostawi na spaczonej drodze.” (Ibrahim 4)
 2. Poprzez poszukiwania, badania: W ten sposób wielu ludzi zostało muzułmanami. Starając się znaleźć prawidłową, prawdziwą drogę badają wszystkie religie. Będąc zachwyceni pięknem Islamu zostają muzułmanami. Allahu teala obiecuje, że obdarzy wiarą tych, którzy pragną poznać prawidłowo Islam. W Świętym Koranie jest głoszone:
  „Prawidłową drogę szukających, doprowadzimy do dróg, które prowadzą do szczęścia.” (Ankebut 69)
  „Allah tych, co chcą do Niego dotrzeć, pokaże drogę do Niego prowadzącą.” (Szura 13)
  Informuje też, że nie szukający prawidłowej drogi, poddający się swoim pożądaniom, znęcający się nad innymi będą nieskończenie w Piekle. Jest wielu ludzi, którzy usłyszeli o Islamie i korzystając ze swego rozumu nie dali się oszukać ludziom głoszącym zepsute, zmyślone religie. Widząc ład zdarzeń w astronomii, w naukach ścisłych, a szczególnie w medycynie i zastanawiając się nad ich jeden z drugim połączeniami chcieli poznać tajemnicę stworzenia, tego wyrachowanego porządku. Jednym z nich jest Francuz Kapitan Kusto.
  Jest napisane w komentarzu Ruhul-bejan, że wg obietnicy z Sury Ankebut, Allahu teala obdarzy ich przewodnikami, książkami, które będą powodem zyskania przez nich wiary. Taki szczęśliwy człowiek zrozumie, że to wszystko stwarzającym jest jeden Allah. On wszystko wie, widzi słyszy. Jego siła na wszystko starczy. Jego moc, potęga jest nieskończona. Gdy przyjdzie czas, to wszystko doprowadzi do nieistnienia. Informuje, że człowieka ponownie wskrzesi, będzie go rozliczał, tych, co uwierzyli, obdarzy w Raju nieskończonymi darami, niewierzących będzie nieskończenie palił w Piekle. Nie ma innej drogi ocalenia, jak tylko podporządkować się Jego nakazom.
 3. Poprzez zyskanie kogoś modlitwy: Wielu ludzi stało się muzułmaninem dzięki kogoś modlitwie. Jednym z nich jest Hz. Omer. Gdy Hz. Hamza przyjął Islam, to muzułmanie bardzo się wzmocnili. A to było na niekorzyść niewierzącym. Ebu Dżehil powiedział, że nie ma innej możliwości, jak tylko jego zabić. Ogłosił, że tego, kto to zrobi, obdarzy wielką ilością wielbłądów i złota. Omer wyskoczył z miejsca i powiedział, że nikt poza nim tego nie zrobi. Omera oklaskano. Wyciągając miecz ruszył do domu swojej siostry. Jego szwagier Said i siostra Fatyma czytali nowo zesłaną Surę Taha. Omer wchodząc do domu i widząc ten stan zaczął bić swojego szwagra i siostrę. Fatyma powiedziała mu, że nawet jeśli obetnie im głowy, to i tak nie odstąpią od wiary. Omer zabierając im papier zaczął czytać Surę Taha. Biegłość, elokwencja i znaczenie Świętego Koranu jego serce zmiękczyła. Powiedział: „Rzeczywiście, jak to jest prawidłowe.” Słysząc to Habbab wyszedł z miejsca, gdzie się ukrywał i powiedział: „Omerze dla ciebie jest radosna nowina: Resulullah modlił się: Ja Rabbi, tą religię wzmocnij przez Ebu Dżehila albo Omera, tym szczęściem ty zostałeś obdarowany.” Hz.Omer od razu został muzułmaninem. (Tirmizi)