Untitled Document

ITIKAD - Siedemdziesiąt dwie grupy bidat

Są to grupy, o których jest mowa w św. hadisach. Odłączyły się one od drogi ehli sunna tj. drogi wskazanej przez Proroka (sallallahu alejhi we sellem) i jego towarzyszy-Sahabi. Nazywa się je ehli bidat, delalet fyrka (grupa). Należący do ehli bidat nie wierzą tak jak zrozumieli uczeni sunna, niewyjaśnione jasno wersety ze Świętego Koranu i św. hadisy błędnie określając nie stają się niewierzącymi-kafir, jednak z powodu błędnego wierzenia pójdą do Piekła. Ponieważ są muzułmanami nie będą w Piekle wiecznie, będą cierpieć tyle jak błędnie wierzyli, po odcierpieniu kary pójdą do Raju. Istnieją 72 grupy bidat. Ich ibadet (czczenie Allahu teala, salat, post, zasługi itp.) nie zostaną przyjęte (wg Imam Rabbani).

Z 72 grup ehli bidat fundamentalnych jest 9 grup. Do nich należą: haridżi, szii, mutezile, murdżie, muszebihe, dżehmijje, dyrarijje, nedżdżarijje i kitabijje. Za czasów naszego Proroka i czterech kalifów żadna z tych grup nie istniała. Do ich powstania zaszło wiele lat później, tj. po śmierci 7 wielkich uczonych fykyh zwanych Fukaha-i Seb’a (wykształceni w Medynie uczeni: Said bin Mussejjib, Kasim bin Muhammed bin Ebu Bekr Syddyk, Urwe bin Zubejr, Haridże bin Zejd, Ebu Seleme bin Abdurrahman bin Awf, Ubejdullah bin Utbe i Ebu Ejjub Sulejman-r.anhum).