Untitled Document

ITIKAD - Wierzenie sunna

Ostatnia religia Allahu teala - Islam została wyjaśniona ludziom przez naszego ukochanego Proroka Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem). Ta religia do Kyjamet nie zmieni się, nie rozpadnie się. Allahu teala poinformował o tym jasno w Świętym Koranie. Należący do Sahabi mieli zaszczyt widzieć naszego ukochanego Proroka i poznać osobiście od Niego religię islamską. O tej religii w taki sam sposób nauczyli przychodzących po sobie muzułmanów. Muzułmanów nieodsuwających się nawet o włos od drogi Naszego Proroka i Jego Sahabi nazywa się Ehl-i sunnet wel dżemaat (sunni).

W każdym wieku wychowani zostali wielcy uczeni islamscy, którzy wszystkim muzułmanom na świecie ukazywali prawidłową drogę i byli przewodnikami w nauczaniu o religii Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem) nie dokonując w niej żadnej zmiany. Ci uczeni informowali i nauczali ludzi o tej samej wierze.

Wierzenie (itikad), wiedza religijna naszego Proroka Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem) została obszernie w zrozumiały sposób wyjaśniona i na części podzielona przez dwóch wielkich uczonych: Imam Eszari i Imam Maturidi. Tych dwóch uczonych i ich nauczyciele posiadają w iman tylko jedną mezheb. Mezheb tych szanownych ludzi nazywa się Ehl-i sunnet wel dżemaat. Jest to mezheb iman-wiary. Imamowie czterech mezheb informujących o ibadet i codziennych czynach (Hanefi, Szafii, Maliki, Hanbeli) należeli też do tej prawidłowej mezheb imam. W wierze nie ma pomiędzy nimi żadnej różnicy. Imam Eszari i Imam Maturidi byli uczniami uczniów Imama Hanefi i Imama Szafii.

Wierzenie, wiara należących do tej grupy jest wiarą Sahabi i od nich uzależnionych prawdziwych uczonych (alim) Islamu. Wiara niezgodna z wierzeniem sunna odsuwa się od prawidłowej drogi. W ten sposób wierzący pójdą do Dżehennem. O tym poinformował nas nasz ukochany Prorok. Gdy wypowiedział św. hadis (wg Abdulhaki Dehlewi, Imam Rabbani): "Moja wspólnota podzieli się na siedemdziesiąt trzy grupy (fyrka). Spośród nich uratuje się tylko jedna, pozostałe zaprzepaszczą się, pójdą do Dżehennem," to Sahabi spytali się, która z nich uratuje się? Na to powiedział: "Ehl-i sunnet wel dżemaat." Wtedy spytano się Jego, co to znaczy Ehl-i sunnet wel dżemaat? Odpowiedział: "Znajdujący się na mojej dzisiejszej i moich Sahabi drodze."