Untitled Document

KALENDARZ - Różne tabele imsakije

Tabele imsakije pokazują czas salatu i czas, w którym rozpoczyna się post. W Turcji są rozdawane dwa rodzaje tabeli imsakije. Jedną z nich są kalendarze pokazujące czas używany od stu lat, chronią te same tabele czasów salatu, w których nie miała miejsca niepewność, w prawidłowości ich nie ma najmniejszej wątpliwości. Drugimi są kalendarze opóźniające czas imsak, które ukazały się po roku 1983 w celu uciszenia tych co mówią, że za długo się pości.

Przed rokiem 1983 wszystkie kalendarze były takie same. Jednak Ministerstwo od spraw Religii od roku 1983 usunęło czas temkin (wymierzony) i tak doszło do dwóch różnych kalendarzy. Wszyscy przyjmują, że kalendarze z przed roku 1983 nie są błędne. W tej sprawie nie ma różnic. W końcu Ministerstwo od spraw Religii w wysłanym 30.03.1988 roku do urzędów muzułmańskich uogólnieniu numer 234-497 w ten sposób się wypowiada: „W kalendarzach sprzed roku 1983 i w nowych kalendarzach różnica znajduje się tylko w temkin. Z tego względu zastosowanie sprzed roku 1983 nie jest błędne.” Nasz kalendarz jest przygotowany wg kalendarza sprzed roku 1983. Jak poinformowane jest w uogólnieniu ministerstwa kalendarze przygotowane wg stosowania sprzed 1983 i na podstawie tych kalendarzy przygotowane tabele czasu postu w Ramadan nie są błędne, tylko temkin.

Co to znaczy temkin ?

W obliczeniu czasu jednego salatu bierze się pod uwagę sytuacje wpływające na robienie rachunku takie jak: wysokość i niskość terenu miasta, wschód-zachód, północ-południe, szerokość, a także wpływające na czas warunki atmosfery biorąc pod uwagę najbardziej anormalny stan. Po porównaniu tych wszystkich stanów wybiera się najbardziej pewny czas. Ten czas nazywa się czasem temkin. Ten czas ze względu na pewności czasu salatu i postu jest koniecznym warunkiem czasu.

Salat i post robiony bez temkin oznacza salat i post robiony poza czasem.

Czy jest różnica pomiędzy kilka minut wcześniej czy też później?

Później nie wpływa, ale wcześniej bardzo, ponieważ warunkiem salatu jest robienie go na czas. Kilka minut wcześniej zrobiony salat nie będzie zaliczony. Podobnie jest z postem. Jeśli zacznie się jeść i pić przed zachodem słońca, to post nie będzie zaliczony. Nie ma żadnej przeszkody, by zrobić salat 3-5 minut po rozpoczęciu się czasu, a nawet jest dozwolone opóźnienie do zobaczenia gwiazd. W „Nur-ul izah” jest napisane: „W pochmurne noce, żeby ochronić post od unieważnienia, ostrożnym postępowaniem jest opóźnienie zakończenia postu. Jedzący iftar przed zobaczeniem gwiazd postępuje pośpiesznie.”

W nowych kalendarzach czas imsak opóźniony jest o 10-15 minut. W ten sposób post jest w niebezpieczeństwie. Jeśli po czasie imsak dalej się je i pije, to post nie będzie trzymany. Z tego względu w czasie imsak konieczne jest przerwanie jedzenia i picia. Przerwanie jedzenia i picia biorąc pod uwagę dawne tabele czasu imsak, który jest wg nowych kalendarzy 10-15 minut wcześniej, w ogóle nie szkodzi. A nawet będzie to bardzo dobrze, będzie się postępowało ostrożnie i rozważnie.

Imsak oznacza koniec nocy, rozpoczęcie się czasu, w którym w Ramadanie jest zakazane jedzenie i picie. Powinno się przerwać jedzenie w czasie imsak podanym w naszym kalendarzu. Dwadzieścia minut później można już robić salat poranny.