Untitled Document

ITIKAD - Ostatni Prorok Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) - 2

Allahu teala poprzez anioła Dżebraila (alejhisselam) zesłał Muhammedowi (alejhisselam) Święty Koran. Nakazał ludziom to, co jest im potrzebne i pożyteczne na ziemi i w życiu pozagrobowym. Tego, co jest szkodliwe, zakazał im. Te wszystkie nakazy i zakazy nazywa się religią islamską lub Islamem.

Każde słowo Muhammeda (alejhisselam) jest prawidłowe, wartościowe, pożyteczne. Istnieje niezliczona liczba dowodów na to, że Muhammed (alejhisselam) jest sejjid-ul-enbija tzn. jest najwyższy wśród proroków. Poniżej zamieszczamy kilka z nich:

W Dniu Sądu Ostatecznego wszyscy Prorokowie będą się ukrywali w cieniu Jego sztandaru. Allahu teala poinformował wszystkich Proroków o swoim ukochanym Proroku Muhammedzie (alejhisselam) i polecił im, by w przekazanej wiedzy o Nim nakazali swoim wspólnotom uwierzenie Jemu i kochanie Jego. Wszyscy prorocy tak też zrobili.

Muhammed (alejhisselam) jest Hatem-ul-enbija (Sura Ahzab 40) tzn. po nim nie przyjdzie żaden inny prorok. Jego błogosławiony duch został stworzony wcześniej niż duchy pozostałych proroków. Najpierw Jemu została dana siedziba proroctwa. Poprzez uhonorowanie Jego na świecie proroctwo zostało wykończone.

Muhammed (alejhisselam) jest najwyższy wśród proroków, jest miłosierdziem świata. Osiemnaście tysięcy światów korzysta z morza jego miłosierdzia. Jest uznany za Proroka wszystkich ludzi i dżinów. Inni prorokowie zostali zesłani do pewnego kraju, do pewnych ludów. Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) został zesłany zaś jako Prorok do wszystkich światów, do każdego żywego i nieżywego stworzenia. Allahu teala zwracał się do innych proroków imieniem, do Muhammeda (alejhisselam) zaś wyrażając Swoją radość: Ja ejjühen nebijju, ja ejjüher resul (ej, mój Proroku; ej, mój Resulu). Obdarzył Go cudami podobnymi do cudów każdego z proroków, żaden z proroków nie został obdarzony tak wielką liczbą cudów jak On.

W życiu pozagrobowym uratowanie się od Piekła należy tylko do tych, co są posłuszni Prorokowi Muhammedowi (sallallahu alejhi we sellem). Dokonane na ziemi wszystkie dobre uczynki, odkrycia, stany, nauki będą pomocne w życiu pozagrobowym tylko pod warunkiem znalezienia drogi Proroka Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem). W przeciwnym razie każde dobro pozostanie na ziemi i stanie się powodem zrujnowania życia pozagrobowego.

„Gdyby ciebie nie było, to nie stworzyłbym światów.” (Dejlemi)

Gdy Adem (alejhisselam) zobaczywszy w Arsz światłość (nur) spytał się Allahu teala o jego właściwości, to Allahu teala raczył: „Ta światłość jest światłością proroka pochodzącego z twojego pokolenia, który w niebie nazywany jest Ahmed, a na ziemi Muhammed. Gdyby jego nie było, to ciebie by nie było, tego, co jest w niebie i na ziemi też nie stworzyłbym." (Mewahib ledunnijje)

„Lewlake.....lema halaktul eflake” co znaczy „Gdyby ciebie nie było, to nie stworzyłbym wszechświata” jest hadisą kudsi i znajduje się we wstępie „Marifetname,” a także w „Enwar-i Muhammedijje” na str.13 i w „Mektubat” Imam Rabbani na str.122.

Podczas Miracz, gdy Allahu teala raczył naszemu błogosławionemu Prorokowi: „Poza tobą wszystko dla ciebie stworzyłem,” to nasz Prorok (sallallahu alejhi we sellem) powiedział: „Ja też poza Tobą wszystko dla Ciebie porzuciłem.” (Mirat-i Kainat)