Untitled Document

Dua istigfar

 

Istigfar (okazanie skruchy) jest lekarstwem i to szczególnie podczas Ramadan szerif. Ramadan szerif jest czasem istigfar. Za pozwoleniem Allahu teala istigfar chroni od szkód, trudności w życiu na ziemi i po śmierci, od zła, zniesławienia, podczas fitne, zamieszek, intryg. (Husejin Hilmi bin Said rahmetullahi alejh)

W wielu świętych ajetach zostało oznajmione: „Często Mnie wspominajcie” i w Surze Iza dżae: „Proście Mnie o wybaczenie. Przyjmę wasze dua i wybaczę wasze grzechy”. Z tego wynika, że Allah Najwyższy nakazuje, żeby dużo błagało się Go o wybaczenie. Dlatego też Hazrat Muhammed Ma’sum w drugim tomie „Mektubat”, w 80. Liście napisał: „Będąc posłusznym temu nakazowi, po każdej modlitwie salat wypowiadam trzy razy dua istigfar i 67 razy Estagfirullah.

Dua istigfar to: »Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hajjel kajjûme ve etûbü ilejh«. Wy też wypowiadajcie ją często! Wypowiadając, za każdym razem powinno się myśleć o tym znaczeniu: »O mój Allahu, wybacz mi«. Uratuje to przed nieszczęściem, przed kłopotami tego, kto ją wypowiada i kto znajduje się obok niego. Wielu ludzi ją wypowiedziało i widziano, że zawsze przyniosło im to korzyść”. Kładąc się spać, powinno się mówić: „Ja Allah, ja Allah (tutaj w języku arabskim, co znaczy:'O Allahu, O Allahu')” oraz trzy razy: „Estagfirullah min külli mâ kerihallah” i tak powtarzać aż się zaśnie.

istigfar – skrucha i żal za grzechy; proszenie Allaha Najwyższego o wybaczenie grzechów, błędów, braków.