Untitled Document

Salat Terawih

 

Salat Terawih to dwudziesto - rekatowy salat nafile, który wykonuje się w miesiącu Ramadan po salacie nocnym. Salat terawih jest dla kobiet i mężczyzn sunną muekkede (czyn, który nasz Prorok ciągle robił, bardzo rzadko opuszczał). Wykonywanie salat terawih razem ze wspólnotą jest sunną kifaje, tzn., jeśli w meczecie jest ten salat robiony, to inni mogą robić go sami w domu. Wtedy nie jest grzechem robienie go w domu.

         Wszyscy z Sahabi wykonywali dwadzieścia rekatów salat terawih razem ze wspólnotą.   Nasz szanowny Prorok wykonywał salat terawih 8, 12 i 20 rekatów. Ibni Abbas (rahmetullahi alejh) poinformował, że nasz Prorok (alejhisselam) po salacie nocnym przed salatem witir, po wykonaniu 20 rekatów salatu terawih powiedział: „Kto w miesiącu Ramadan wykona 20 rekatów salat terawih, temu zostanie wybaczone dwadzieścia tysięcy grzechów” (Ibni Ebi Szejbe).

Robiąc salat terawih, po dwóch lub czterech rekatach przekazuje się selam. Jednak lepiej jest, jeśli da się po dwóch rekatach selam. Salat terawih można zrobić z dwoma selam, czyli po dziesięciu rekatach jeden selam, jednak jest to mekruh. Wg mezheb szafii nie jest to w ogóle dozwolone. Terawih robi się przed salatem witir. Można też po witir. Ci, co nie zrobili salat terawih, nie odrabiają jego zaległości (kaza).

         Szlachetny Prorok przez 3-4 dni wykonał salat terawih razem ze wspólnotą, później nie wyszedł z domu. Gdy spytano się Jego o powód tego, to odpowiedział: „Nie wychodziłem z domu, ponieważ bałem się, że salat terawih stanie się dla was obowiązkiem (fard)”. (Buhari)

Święty Koran został zesłany w miesiącu Ramadan. Noc Kadr jest też tego miesiąca. Zakończenie postu jedzeniem daktyli jest sunną. Tego miesiąca wykonywać salat terawih i przeczytać hatim (cały Święty Koran) są ważnymi sunnami. (Ahmed Faruki)