Untitled Document

ITIKAD - Islam darzy człowieka wielką wartością

Allahu teala w Surze Tin 4 głosząc: „Ja stworzyłem człowieka w najpiękniejszym kształcie” przywiązuje do człowieka wielką wagę i nakazuje: „Nie zabijaj!” Według chrześcijan człowiek przychodzi na świat jako grzesznik. Według religii islamskiej zaś wszyscy ludzie rodzą się nieskazitelni, zdatni do bycia muzułmaninem. Dopiero potem czyny każdego człowieka należą do niego samego. W Surze Zumer 41 i w Surze Junus 108 jest napisane: „Być na prawidłowej drodze jest na korzyść człowieka, spaczający na swoją szkodę spacza,” ponieważ Allahu teala zesłał im jako Proroka swojego najukochańszego sługę Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem) i jako przewodnik największą księgę Święty Koran. Nie idący drogą wskazaną wyraźnie w Świętym Koranie i przez Proroka Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem) i potępiający ją zostaną na pewno ukarani.

„Święty Koran jest dla wszystkich ludzi tylko radą.” (Sad 87)

„Kto pójdzie prawidłową drogą, ten pójdzie na swoją korzyść. Kto ulegnie swojemu rozumowi, to spaczy tylko na swoją szkodę. Nikt nie będzie cierpiał za grzechy innych. My nie zsyłając Proroka nie będziemy karać.” (Isra 15)

Powinniśmy modlić się o to, by Allahu teala obdarzył nas prawidłową wiarą. A to jest możliwe tylko poprzez przyjęcie najprawdziwszej, ostatniej religii islamskiej i czytanie książek uczonych islamskich sunna, w których ta droga jest prawidłowo opisana.

Allahu teala nie jest zmuszony do czynienia ludzi wierzącymi, muzułmanami. Jak Jego litość jest nieskończona, tak też i Jego tortury są nieskończone. Jego sprawiedliwość jest również nieskończona. Wiarą obdarzy kogo zechce bez powodu, jeśli nawet nie chce się. Powyżej poinformowaliśmy, że obdarzy też prawidłową religią tych, którzy działają zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, posiadają dobry charakter i prawidłowe czyny. To, czy człowiek umrze jako wierzący czy też niewierzący, będzie oczywiste w ostatnim jego oddechu. Kto całe życie spędził jako wierzący, jednak w ostatnich dniach stracił wiarę, umarł bez wiary, będzie znajdował się na Sądzie Ostatecznym wśród niewierzących. Kto chce umrzeć jako wierzący, powinien codziennie modlić się o to. Allahu teala ze względu na swoje nieskończone miłosierdzie poinformował ludzi zsyłając Proroków o tym, że był i jest jeden i jak powinno się wierzyć. Wiarą nazywa się potwierdzenie tego, o czym poinformował Prorok (sallallahu alejhi we sellem). Ci, którzy nie zgadzają się z Prorokiem (sallallahu alejhi we sellem), zaprzeczają mu, są niewierzącymi. Niewierzący będą palić się w Piekle w nieskończoność. Ci, którzy przed śmiercią nie usłyszeli o Proroku (sallallahu alejhi we sellem), jednak myśleli o tym, że Allahu teala był i jest jeden i tylko w to wierzyli, pójdą do Raju. Ten, kto w ten sposób nie wierzy, to nie pójdzie do Raju. Z powodu niezaprzeczenia Prorokowi (sallallahu alejhi we sellem) nie pójdzie też do Piekła. W dniu Sądu Ostatecznego po rozliczeniu zniknie. Wieczne męki w Piekle są karą dla tych, którzy usłyszeli o Proroku (sallallahu alejhi we sellem) i mu nie uwierzyli. Wśród uczonych islamskich (rahime humullahu teala) są też tacy, którzy mówią, że „do Piekła pójdą ci, którzy nie uwierzyli, ponieważ nie zastanawiali się nad istnieniem Allahu teala,” to dotyczy to tych, którzy po usłyszeniu o Proroku (sallallahu alejhi we sellem) nie myśleli. Posiadający rozum nie zaprzeczy Prorokowi (sallallahu alejhi we sellem). Od razu uwierzy. Ten zaś, kto nie ulegnie rozumowi, lecz ulegnie sobie, swoim pożądaniom i przez innych zostanie oszukany, nie uwierzy, zaprzeczy.