Untitled Document

DZISIAJ - Noc Mewlid

Prorok Muhammed Mustafa (sallallahu alejhi we sellem) urodził się w nocy pomiędzy 11. a 12. dniem miesiąca Rebiul-ewwel. Resulullah (sallallahu alejhi we sellem) w noce mewlid dawał poczęstunek Eshabowi (swoim przyjaciołom), opowiadał im o swoim przyjściu na świat i o swoim dzieciństwie. Muzułmanie obdarzyli wielkim znaczeniem tą noc. Tej nocy wszystkie stworzenia, anioły, dżiny, zwierzęta cieszą się nawzajem ze zdarzenia, że nasz szanowny Prorok przyszedł na świat. (Ibni Hadżer Hejtemi)

Noc i dzień Mewlid posiada dużo wartości i szacunku. Istnienie Resulullaha jest powodem uratowania się tym, co Mu uwierzyli po jego śmierci. Cieszenie się z powodu Jego narodzin jest powodem zmniejszenia się cierpień w Dżehennem. Okazanie szacunku tej nocy, cieszenie się jest powodem też zyskania urodzaju w całym roku. Zalety dnia Mewlid są takie jak zalety dnia Piątku. Święte hadisy głoszą, że w Piątek męki piekielne zostają wstrzymane. I tak jest też w dniu Mewlid. Powinno się okazać radość z powodu nocy Mewlid, dawać dużo jałmużny, prezenty, pójść na zaproszony poczęstunek. (Imam Dżelaluddin Abdurrahman bin Abdil Melik Kettani)

W noc Mewlid dawanie jałmużny, poczęstowanie zebranych muzułmanów i słuchanie tego, co jest zezwolone, dobrych muzułmanów ubranie jest okazaniem szacunku tej nocy. Robienie tego by zyskać łaskę Allaha jest zezwolone i dużą zasługą. Nie musi być to koniecznie robione tylko dla biednych. Jednak sprawienie radości potrzebującym jest jeszcze większą zasługą. (Ibni Battal)

Noc Mewlid po nocy Kadr jest najwartościowszą nocą. Tej nocy cieszący się z powodu narodzin Proroka zostaną wybaczeni. (Muhammed Rebhami)

Każdego roku muzułmanie tej nocy cieszą się, robią dobre uczynki i dają jałmużnę. Zbierają się i czytają utwory na temat Mewlid. (Szemseddin Sehawi)