Untitled Document

RODZINA - Cierpliwość na śmierć dziecka

Płakanie pochodzi z miłosierdzia. Płakać nie jest grzechem. Grzechem jest lamentować, podnosić bunt. Nie ma cnotliwszej cierpliwości od bycia cierpliwym na nieszczęścia, które są poza pragnieniami człowieka, jak: śmierć dziecka, stracenia majątku, stracenia wzroku i słuchu lub jednej z kończyn. Poza Allahem nikt nie wie, jak bardzo będą wynagrodzeni ci, co są cierpliwi. Mieć cierpliwość na nieszczęścia jest stopniem szczerych. Z tego względu nasz szanowny Prorok tak się modlił:

„O mój Rabbi, daj mi taką pewność, bym nieszczęścia mógł znosić z łatwością.” (Tirmizi)

Gdy umarł jego syn Ibrahim, powiedział: „Ibrahimie, na twoją śmierć bardzo się smucimy. Nasze oczy płaczą, serce boli, jednak nic nie powiemy, co mogłoby naszego Pana urazić.”

Gdy jakieś dziecko umrze, to Allahu teala pomimo, że wie, pyta się aniołów:

„Zabraliście mojemu słudze dziecko, wyrwaliście z jego serca owoc. Co powiedział na to mój sługa?
- O Rabbi, wypowiadając dziękczynność okazał swoje poddanie.
- Zróbcie temu słudze w Raju dom i nazwijcie go Domem dziękczynności!”
(Tirmizi)

Na Sądzie Ostatecznym powie do dzieci wierzących: „Zaprowadźcie je do Raju.” Anioły powiedzą, by te dzieci weszły do Raju. Dzieci zaś spytają się, gdzie są ich rodzice. Anioły odpowiedzą im na to, że ich rodzice nie są jak one bezgrzeszne i będą rozliczani. Dzieci zaczną płakać i powiedzą, że nie pójdą nim nie wezmą ze sobą swoich rodziców. Na to Allahu teala powie dzieciom: „O dzieciątka, idźcie zabrać ze sobą swoich rodziców i z nimi wejdźcie do Raju!” (Nesai)

„Dzieci, które zmarły jak były małe, spotykając się ze swoimi rodzicami, wezmą je za ręce i nie odejdą od nich, nim ich rodzice nie wejdą z nimi do Raju.” (Muslim) „Nie ma muzułmanina - rodzica dziecka umarłego przed okresem dojrzewania, który poprzez wielkie miłosierdzie Allaha nie wszedłby do Raju.” (Buhari, Nesai)

„Muzułmanin, któremu zmarło troje dzieci, nie wejdzie do ognia.” (Buhari, Muslim)

Nasz szanowny Prorok powiedział: „Muzułmanin, któremu zmarło troje dzieci pójdzie do Raju.” Na pytanie tam znajdujących się: „Czy też ten, któremu zmarło dwoje dzieci” odpowiedział: „Też ten, któremu zmarło dwoje dzieci.” Gdy ponownie zapytano się: „A jak jedno dziecko...” to odpowiedział:

„Przysięgam Allahowi, że matka dziecka zmarłego od razu po narodzinach, jeśli za swoją cierpliwość oczekuje wynagrodzenia od Allaha, to dziecko zabierze ją ze sobą do Raju.” (Taberani)

„Dającym jest Allah, zabierającym też. Złóżcie kondolencje tej matce, której zmarło dziecko. Niech będzie cierpliwa, wynagrodzenie zyska.” (Muslim) „Zostanie dana narzutka z Raju temu, kto pociesza rodzica zmarłego dziecka. Pocieszający tego, kto wpadł w nieszczęście, zyska tyle nagród, co on.” (Tirmizi)