Untitled Document

NASZ PROROK - Cuda Muhammeda (alejhisselam) - 7

27. Na początku głoszenia Islamu z powodu prześladowań i trudności część towarzyszy Proroka (sallallahu alejhi we sellem) udała się do Etiopii. Prorok Muhammed (sallallahu alejchi we sellem) z pozostałymi towarzyszami pozostając w Mekce został pozbawiony przez 3 lata wszystkich socjalnych praw tzn. było im zakazane wzajemne odwiedzanie się, handlowanie, rozmawianie z niemuzułmanami. Niewierzący z ludu Kurejsz zawiesili na ścianie św. Kaabe obwieszczenie, które zawierało tą podjętą przez nich wspólnie decyzję. Allahu teala zesłał pewien rodzaj kornika zwanego „Ar-za,” który to obwieszczenie zniszczył. Wszystko to, co było napisane poza słowem „Bismik-Allahumme”(w imię Allahu teala), zostało zjedzone przez tego kornika. Allahu teala powiadomił poprzez Archanioła Dżebraila-Gabriela (alejhisselam) o tym zdarzeniu Proroka (alejhisselam), który powiedział o tym swojemu wujkowi Ebu Talib. Następnego dnia Ebu Talib spotkał się z tymi, którzy znajdowali się na czele niewierzących i powiedział im: „Stworzyciel Muhammeda poinformował go o tym, że nasze obwieszczenie zostało zjedzone przez kornika. Jeśli ta wiadomość jest prawdziwa, to powinniśmy uznać nasze obwieszczenie za nieważne. Jednak, jeśli to jest nieprawda, to i ja nie będę Go więcej chronił.” Rada Kurejsz przyjęła tą propozycję. Zbierając wszystkich poszli do Kaabe. Obwieszczenie ściągnęli z Kaabe, otworzyli i zobaczyli, że jest tak, jak powiedział Prorok (sallallahu alejhi we sellem), oprócz słowa „Bismik-Allahumme” całe pismo zostało zjedzone przez kornika.

28. Perski Padyszach Husrew wysłał swoich posłów do Medyny. Pewnego dnia Prorok (alejhisselam) wezwał ich i powiedział: „Dzisiejszej nocy wasz Kisra został zamordowany przez swojego syna.” Po pewnym czasie przyszła wiadomość, że rzeczywiście Kisra został zamordowany przez swojego syna. Perskich szachów nazywa się Kisra.

29. Pewnego dnia powiedział do swojej żony Hafsa (radyjallahu anha): „Ebu Bekr i twój ojciec przejmą po mnie kierowanie wspólnotą.” Tymi słowami przepowiedział kalifat Ebu Bekra i ojca Hafsy Omera (radyjallahu anhum).

30. Gdy głosił kazanie w Medynie, to Allahu teala pokazał mu, jak po kolei umiera jego czterech towarzyszy podczas walk z wojskami Cesarza Rzymskiego w miejscu zwanym Mute. O tym poinformował tam znajdujących się.

31. Muaz bin Dżebela (radyjallahu teala anh) wysyłając jako gubernatora do Jemenu odprowadził poza granice Medyny. Udzielając wielu rad powiedział mu: „Z tobą nie zobaczę się aż do Sądu Ostatecznego.” Gdy Muaz był jeszcze w Jemenie, to Prorok (alejhisselam) zmarł w Medynie.

32. Umierając powiedział do swojej córki Fatimy: „Wśród krewnych najpierw z tobą spotkam się w życiu pozagrobowym.” Sześć miesięcy po tej rozmowie błogosławiona Fatima zmarła. Nikt z krewnych przed nią nie umarł.

33. Powiedział do Kaaisa bin Szammas (radyjallahu anh): „Będziesz dobrze żył i umrzesz jako męczennik.” Gdy Ebu Bekr (radyjallahu teala anh) był kalifem, to Kaaisa poległ podczas walk przeprowadzonych z fałszywym prorokiem Musailamat al-Kazzab. Poinformował też o tym, że Omer, Osman i Ali (radyjallahu teala anhum edżmain) umrą jako męczennicy.