Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 23 Mart 1436    Kasım: 150
12 ŠA'BÂN 1441

5
April
2020
Nedjelja

44 jezika Imsakije
96. dan u godini , Preostalo dana : 270
4. Mjesec, 30 Dana, 14. Tjedan
Dan proširenje 2 minuta - Ezânî sâat 1 Minuta se uzimaju nazad.

Allah dželle-šanuhu će pomoći onom ko pomogne svom kardešu (bratu ili sestri) u vjeri. Hadis-i šerif