Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 11 Nëntor 1433    Nëntor: 17
5 REBIUL EVVEL 1439

24
NENTOR
2017
E Xhuma

Dita 328. e vitit, Ditët e Mbetura : 37
Muaji 11., 30 Ditë, Java 47.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Kujtojeni shumë vdekjen e cila shkatërron lezetet dhe jep fundin zbavitjeve. Hadithi sherif