Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 06 Qershor 1434    Hızır: 45
5 SHEVVAL 1439

19
QERSHOR
2018
E Martë

Dita 170. e vitit, Ditët e Mbetura : 195
Muaji 6., 30 Ditë, Java 25.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Për tu futur nën mëshirën e Allahut në ahiret, duhet të vdesësh me besim.
Imam Rrabbani
(Rrahmetullahi alejh)