Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 09 Korrik 1435    Hızır: 78
19 DHIL KADE 1440

22
KORRIK
2019
E Hënë

Dita 203. e vitit, Ditët e Mbetura : 162
Muaji 7., 31 Ditë, Java 30.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

N.q.s dikush ka mundësi dhe nuk pret kurban, të mos i afrohet faltores tonë!. Hadithi sherif