Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 10 Tetor 1434    Hızır: 171
14 SAFER 1440

23
TETOR
2018
E Martë

Dita 296. e vitit, Ditët e Mbetura : 69
Muaji 10., 31 Ditë, Java 43.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Nëse dëshiron që Allahu t’i mbulojë të metat, mbuloi të metat e të tjerëve. Ebu Hasan Shazili (Rrahmetullahi alejh)