Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 13 Nëntor 1436    Nëntor: 19
11 REBIUL AHIR 1442

26
NENTOR
2020
E Enjte

Dita 331. e vitit, Ditët e Mbetura : 35
Muaji 11., 30 Ditë, Java 48.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Në dy mu­aj se­va­pet ja­në pa të me­ta. Kë­to ja­në mu­ajt e be­sim­ta­rë­ve. I pa­ri ësh­të Ra­ma­za­ni she­rif, i dyti ësh­të mu­aji Dhil­hix­he. Hadithi sherif