Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 23 Mars 1436    Nëntor: 150
12 SHABAN 1441

5
PRILL
2020
E Djelë

Kalendari i Imsakut në 44 gjuhë
Dita 96. e vitit, Ditët e Mbetura : 270
Muaji 4., 30 Ditë, Java 14.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Të res­pek­tosh fqin­jët ësh­të po aq e ne­vojsh­me sa të res­pek­tosh prin­dë­rit. Hadithi sherif