Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 06 Gusht 1434    Hızır: 106
8 DHIL HIXHE 1439

19
GUSHT
2018
E Djelë

Dita 231. e vitit, Ditët e Mbetura : 134
Muaji 8., 31 Ditë, Java 33.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Ai i cili pret kurban, fiton sevape sa numri i të gjitha qimeve në trupin e kafshës që ka bërë kurban. Hadithi sherif

NESER ESHTE NATA E MIRE E ARAFASE