Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 03 Tetor 1435    Hızır: 164
17 SAFER 1441

16
TETOR
2019
E Mërkurë
deneme

Dita 289. e vitit, Ditët e Mbetura : 76
Muaji 10., 31 Ditë, Java 42.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Puna është njohja e vetvetes. Njohja e vetvetes do të thotë të punosh. Tomash Masariku