Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 28 Nëntor 1435    Nëntor: 34
14 REBIUL AHIR 1441

11
DHJETOR
2019
E Mërkurë

Dita 345. e vitit, Ditët e Mbetura : 20
Muaji 12., 31 Ditë, Java 50.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Bëni haxh, sepse haxhi i pastron gjynahet ashtu siç i pastron uji papastërtitë. Hadithi sherif