Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 11 Тешрин-и сани 1433    Касъм: 17
5 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1439

24
НОЕМВРИ
2017
Джума Петък

328 ден от началото на годината, Оставащи дни : 37
11. Месец, 30 Ден, 47. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Днес часа езани не се сверява.

На човек, който се учи, за да научи другите, се дава севаба на Съддъците. (Хадис-и шериф)