Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 11 Септември 1434    Хъзър: 142
14 МУХАРРЕМ 1440

24
СЕПТЕМВРИ
2018
Понеделник

267 ден от началото на годината, Оставащи дни : 98
9. Месец, 30 Ден, 39. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута напред.

Търпението е Дженнетско съкровище. (Хадис-и шериф)