Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 23 Март 1436    Касъм: 150
12 ШАБАН 1441

5
АПРИЛ
2020
Неделя

44 езика Имсакие(месечен календар)
96 ден от началото на годината, Оставащи дни : 270
4. Месец, 30 Ден, 14. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Чистотата (хигиената) е половината от имана (вярата). (Хадис-и шериф)