Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 12 Април 1434    Касъм: 169
9 ШАБАН 1439

25
АПРИЛ
2018
Сряда

115 ден от началото на годината, Оставащи дни : 250
4. Месец, 30 Ден, 17. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Ако човек контролира гнева си, Аллаху теаля ще оттегли от него мъчението Си в Съдния ден.

(Хадис-и шериф)