Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 06 Май 1435    Хъзър: 14
14 РАМАЗАН 1440

19
МАЙ
2019
Неделя

ИМСАКИЙЕ
139 ден от началото на годината, Оставащи дни : 226
5. Месец, 31 Ден, 20. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Оручът е преграда от джехеннемския огън. (Хадис-и шериф)