Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 09 Септември 1433    Хъзър: 140
2 МУХАРРЕМ 1439

22
СЕПТЕМВРИ
2017
Джума Петък

265 ден от началото на годината, Оставащи дни : 100
9. Месец, 30 Ден, 38. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута напред.

Най-ценният орудж, след рамазанският, е говеният през месец Мухаррем. (Хадис-и шериф)