Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 11 Канун-и сани 1434    Касъм: 78
18 ДЖЕМАЗИЛ-ЕВВЕЛ 1440

24
ЯНУАРИ
2019
Четвъртък

24 ден от началото на годината, Оставащи дни : 341
1. Месец, 31 Ден, 04. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Любовта превъзпитава нефса (егото), украсява характера. Любовта е огън в сърцето и той не оставя нищо в него освен Аллаху теаля.  Ибрахим Хаккъ Ерзуруми (рахметуллахи алейх)