Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 31 Март 1437    Касъм: 157
1 РАМАЗАН 1442

13
АПРИЛ
2021
Вторник

44 езика Имсакие(месечен календар)
103 ден от началото на годината, Оставащи дни : 262
4. Месец, 30 Ден, 15. Седмица
Денят нараства с 3 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Който говее през месец Рамазан със знание, че оруджа е фарз и очакване на награда от Аллаху теаля, на него се опрощават греховете. (Хадис-и шериф)

НАЧАЛО НА МЕСЕЦ РАМАЗАН