Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 10 Тешрин-и сани 1435    Касъм: 16
26 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1441

23
НОЕМВРИ
2019
Събота

327 ден от началото на годината, Оставащи дни : 38
11. Месец, 30 Ден, 47. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Човек трябва да се старае да се намира на добри места и сред праведни хора. Сеййид Абдулхаким Арваси (рахметуллахи алейх)