Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 04 Тешрин-и еввел 1433    Хъзър: 165
27 МУХАРРЕМ 1439

17
ОКТОМВРИ
2017
Вторник

290 ден от началото на годината, Оставащи дни : 75
10. Месец, 31 Ден, 42. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута напред.

С наближаването на Съдния ден знанието ще намалее, а невежеството ще се увеличи. Намаляването на знанието ще става с намаляването на учените.  (Хадис-и шериф)