Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 09 Юли 1434    Хъзър: 78
9 ЗИЛ-КА'ДЕ 1439

22
ЮЛИ
2018
Неделя

203 ден от началото на годината, Оставащи дни : 162
7. Месец, 31 Ден, 29. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Човек, който пие алкохол, в Съдния ден ще бъде с черно лице и увиснал език, и всички ще бягат от него заради лошата му миризма.

(Хадис-и шериф)