Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 06 Юни 1434    Хъзър: 45
5 ШЕВВАЛ 1439

19
ЮНИ
2018
Вторник

170 ден от началото на годината, Оставащи дни : 195
6. Месец, 30 Ден, 25. Седмица
Денят намалява с 1 минута - Днес часа езани не се сверява.

Най-лесният и лекият сред ибадетите е малкото говорене и притежаването на добър нрав. (Хадис-и шериф)