Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 03 Септември 1435    Хъзър: 134
17 МУХАРРЕМ 1441

16
СЕПТЕМВРИ
2019
Понеделник

259 ден от началото на годината, Оставащи дни : 106
9. Месец, 30 Ден, 38. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута напред.

Най-чиста от всички печалби е печалбата, спечелена с труд. (Хадис-и шериф)