Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 07 Тешрин-и сани 1434    Касъм: 13
12 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1440

20
НОЕМВРИ
2018
Вторник

324 ден от началото на годината, Оставащи дни : 41
11. Месец, 30 Ден, 47. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Учете знания! Ученето на знания е ибадет (служене на Аллаху теаля). (Хадис-и шериф)