Untitled Document

Хиджри Шемси: 1395    Руми: 12 Юли 1433    Хъзър: 81
2 ЗИЛ-КА'ДЕ 1438

25
ЮЛИ
2017
Вторник

206 ден от началото на годината, Оставащи дни : 159
7. Месец, 31 Ден, 30. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Алкохолът не притежава качеството на лекарство. Той разболява. (Хадис-и шериф)