Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 09 Юли 1435    Хъзър: 78
19 ЗИЛ-КА'ДЕ 1440

22
ЮЛИ
2019
Понеделник

203 ден от началото на годината, Оставащи дни : 162
7. Месец, 31 Ден, 30. Седмица
Денят намалява с 1 минута - Днес часа езани не се сверява.

Човек, който пие алкохол, в Съдния ден ще бъде с черно лице и увиснал език, и всички ще бягат от него заради лошата му миризма. (Хадис-и шериф)