Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 06 Март 1434    Касъм: 132
1 РЕДЖЕБ 1439

19
МАРТ
2018
Понеделник

78 ден от началото на годината, Оставащи дни : 287
3. Месец, 31 Ден, 12. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

НАЧАЛО НА МЕСЕЦ РЕДЖЕБ  Аллаху теаля проявява милост към онзи, който е милостив към хората. (Хадис-и шериф)


Започват трите свещени месеца