Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 08 Март 1435    Касъм: 134
14 РЕДЖЕБ 1440

21
МАРТ
2019
Четвъртък

ИМСАКИЙЕ
80 ден от началото на годината, Оставащи дни : 285
3. Месец, 31 Ден, 12. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Фарз е, както за жените, така и за мъжете, да полагат усилие и придобиват знание. (Хадис-и шериф)