Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 08 Канун-и сани 1435    Касъм: 75
26 ДЖЕМАЗИЛ-ЕВВЕЛ 1441

21
ЯНУАРИ
2020
Вторник

21 ден от началото на годината, Оставащи дни : 345
1. Месец, 31 Ден, 04. Седмица
Денят нараства с 1 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Некланящият намаз ще намери Аллаху теаля разгневен в Съдния ден. (Хадис-и шериф)