Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 14 Февруари 1435    Касъм: 112
3 РЕДЖЕБ 1441

27
ФЕВРУАРИ
2020
Четвъртък

58 ден от началото на годината, Оставащи дни : 308
2. Месец, 29 Ден, 09. Седмица
Денят нараства с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута назад.

ЧЕСТИТА РЕГАИБ КАНДИЛИ!