Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 08 Канун-и сани 1436    Касъм: 75
8 ДЖЕМАЗИЛ-АХИР 1442

21
ЯНУАРИ
2021
Четвъртък

21 ден от началото на годината, Оставащи дни : 344
1. Месец, 31 Ден, 03. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Денят, в който ще бъдеш самотен и нуждаещ, е денят, в който те поставят в гроба. Абдуллах Музени (рахметуллахи алейх)