Untitled Document

Хижри Шамси: 1399    Руми: 17 Ташрин-и Авваль 1436    Хызыр: 178
13 РАБИУЛЬ-АВВАЛЬ 1442

30
ОКТЯБРЬ
2020
Жума

Жылдын 304. күнү, Калган Күн : 62
10. Ай, 31 Күн, 44. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

Жума күнү мага көп салават айткыла! Анткени, силердин Жума күнү айткан салаватыңар мага билдирилет. Хадиси шариф


www.islamdini.kg - http://www.namaztimes.com