Untitled Document

Хижри Шамси: 1398    Руми: 06 Канун-и Сани 1435    Касым: 73
24 ЖАМАЗИЛЬ-АВВАЛЬ 1441

19
ЯНВАРЬ
2020
Жекшемби

Жылдын 19. күнү, Калган Күн : 347
1. Ай, 31 Күн, 03. Апта
Күндүздүн узаруусу 2мүнөт - Азани саат 2 мүнөт артка алынат.

Ыкылас – дүйнөлүк пайдаларды ойлобой, ибадаттарды жалгыз Аллах ыраазычылыгы үчүн орундоо демек. Имам Раббани (Рахметуллахи алейх)


Совет армиясы Азербайжанга басып кирди.  (1990-ж.)