Untitled Document

Хижри Шамси: 1397    Руми: 06 Август 1435    Хызыр: 106
18 ЗИЛЬ-ХИЖЖА 1440

19
АВГУСТ
2019
Дүйшөмбү

Жылдын 231. күнү, Калган Күн : 134
8. Ай, 31 Күн, 34. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 3мүнөт - Азани саат 2 мүнөт алдыга алынат.

Бир үзүм арам жеген адамдын кырк күн дубасы кабыл болбойт. Хадиси шариф


Осман империясында суу алдында жүрүүчү флоту курулган. (1890-ж.)