Untitled Document

Хижри Шамси: 1398    Руми: 26 Июль 1436    Хызыр: 95
18 ЗИЛЬ-ХИЖЖА 1441

8
АВГУСТ
2020
Ишемби

Жылдын 221. күнү, Калган Күн : 145
8. Ай, 31 Күн, 32. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 1мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

Көздү арамды кароодон жана башкалардын кемчиликтерин көрүүдөн сактоо керек. Баязид Бистами (Рахметуллахи алейх)


Муздаткыч патенттелген күн. (1899-ж.)