Untitled Document

Хижри Шамси: 1397    Руми: 11 Апрель 1435    Касым: 168
19 ШАБАН 1440

24
АПРЕЛЬ
2019
Шаршемби

ОРОЗО КАЛЕНДАРЫ
Жылдын 114. күнү, Калган Күн : 251
4. Ай, 30 Күн, 17. Апта
Күндүздүн узаруусу 3мүнөт - Азани саат 2 мүнөт артка алынат.

Курани каримди окугула! Анткени, Курани карим Кыямат күнү окугандарга шапаат кылат. Хадиси шариф


Жаштар биримдигинин эл аралык күнү.