Untitled Document

Хижри Шамси: 1398    Руми: 10 Ташрин-и Сани 1435    Касым: 16
26 РАБИУЛЬ-АВВАЛЬ 1441

23
НОЯБРЬ
2019
Ишемби

Жылдын 327. күнү, Калган Күн : 38
11. Ай, 30 Күн, 47. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

“Ла хавла вала куввата илла биллах...” созүн көп айткын! Анткени, ал Бейиш казыналарынан. Хадиси шариф


СССРдин Эл артисти Муратбек Рыскулов төрөлгөн. (1899 ж.) Верный калаасынын пайдубалы түптөлдү. (1854-ж.)