Untitled Document

Хижри Шамси: 1397    Руми: 03 Сентябрь 1435    Хызыр: 134
17 МУХАРРАМ 1441

16
СЕНТЯБРЬ
2019
Дүйшөмбү

Жылдын 259. күнү, Калган Күн : 106
9. Ай, 30 Күн, 38. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 3мүнөт - Азани саат 2 мүнөт алдыга алынат.

Өткүнчү лаззаттарга, бат эле түгөнүп калуучу дүнүйөлүк нерселерге алданып калбоо керек. Имам Раббани (Рахметуллахи алейх)


Бүгүн эл аралык Озон катмарын коргоо күнү.