Untitled Document

Хижри Шамси: 1398    Руми: 14 Февраль 1435    Касым: 112
3 РАЖАБ 1441

27
ФЕВРАЛЬ
2020
Бейшемби

Жылдын 58. күнү, Калган Күн : 308
2. Ай, 29 Күн, 09. Апта
Күндүздүн узаруусу 3мүнөт - Азани саат 2 мүнөт артка алынат.

Күчтүү болуу бирөөнү жеңүү деген сөз эмес. Күчтүү болуу, чыныгы баатырдык - өз ачуусун жеңүү деген Хадиси шариф

Кассиус Клей, атын Мухаммед Али деп өзгөртүп, мусулмандыкты кабыл алган. (1964-ж.) Рагаиб түнү мубарек болсун!