Untitled Document

Хижри Шамси: 1398    Руми: 23 Март 1436    Касым: 150
12 ШАБАН 1441

5
АПРЕЛЬ
2020
Жекшемби

44 тилде ОРОЗО КАЛЕНДАРЫ
Жылдын 96. күнү, Калган Күн : 270
4. Ай, 30 Күн, 14. Апта
Күндүздүн узаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт артка алынат.

Курани каримге өз акылы менен, өз түшүнүгү жана билгени менен маани берген кишинин ыйманы кетет. Хадиси шариф


Фатих Султан Мухаммед хандын флоту Константинополго кирди. (1453-ж.)