Untitled Document

Хижри Шамси: 1399    Руми: 08 Канун-и Сани 1436    Касым: 75
8 ЖАМАЗИЛЬ-АХЫР 1442

21
ЯНВАРЬ
2021
Бейшемби

Жылдын 21. күнү, Калган Күн : 344
1. Ай, 31 Күн, 03. Апта
Күндүздүн узаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт артка алынат.

Ибадаттардын эң оңойу жана эң пайдалуусу – аз сүйлөө жана жакшы мүнөздүү болуу. Хадиси шариф

Улуу Француз революциясы болгон. (1793-ж.)