Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۷ رومی: ۰۵ تشرین اول ۱۴۳۴ خضر: ۱۶۶
۹ صفر ۱۴۴۰

۱۸ اکتوبر (اکتبر) سال ۲۰۱۸ میلادی
۲۶
میزان
مهر
۱۳۹۷
پنج شنبه

یاری كرده نشوید و روزی داده نشوید مگر از بركت ضعیفان كه در میان شما اند.

(حدیث شریف)