Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۶ رومی: ۰۴ تشرین اول ۱۴۳۳ خضر: ۱۶۵
۲۷ محرم ۱۴۳۹

۱۷ اکتوبر (اکتبر) سال ۲۰۱۷ میلادی
۲۵
میزان
مهر
۱۳۹۶
سه شنبه
۲۹۰ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۷۵
۱۰.ماه٬ ۳۱. روز٬ ۴۲. هفته

در روز قیامت نزد خداوند متعال برترین بندگان، بیشترین ذكر كننده خداوند متعال است.

(حدیث شریف)