Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۶ رومی: ۰۶ آگست ۱۴۳۴ خضر: ۱۰۶
۸ ذی الحجه ۱۴۳۹

۱۹ اگست (اوت) سال ۲۰۱۸ میلادی
۲۸
اسد
مرداد
۱۳۹۷
یکشنبه

امروز، روز مبارک ترویه می باشد.

فردا روز و شب مبارک عرفه می باشد.

سالروز استرداد استقلال افغانستان از استعمار انگلیس ۱۲۹۸ شمسی

شروع دوران زیردریایی ترک ۱۸۹۰ میلادی