Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۵ رومی: ۱۲ تموز ۱۴۳۳ خضر: ۸۱
۲ ذی القعده ۱۴۳۸

۲۵ جولای (ژوئیه) سال ۲۰۱۷ میلادی
۳
اسد
مرداد
۱۳۹۶
سه شنبه
۲۰۶ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۱۵۹
۷.ماه٬ ۳۱. روز٬ ۳۰. هفته

شتاب از شیطانست مگر در پنج چیز: طعام مهمان و تجهیز مردگان و نكاح دختران و گزاردن وام و توبه از گناهان.

(حاتم اصم رحمة الله علیه)

فتح اسپانیا توسط طارق بن زیاد ۷۱۱ میلادی

راه اندازی اولین لوكوموتیو ۱۸۱۴ میلادی