Untitled Document

ZASADY ZACHOWANİA - Śmiać się

Uśmiechać się, mieć uśmiechniętą twarz jest bardzo dobrze. Nasz szanowny Prorok nie śmiał się głośno. Jednak wobec wszystkich był uśmiechnięty. Śmiać się głośno jest mekruh (bliskie haram). Hadisy szerif głoszą:

„Dobro, dobry uczynek szukajcie obok tych, co mają ładną twarz!” (Dare Kutni)

„Anioły wypowiadają klątwę tym, którzy są przy bracie muzułmaninie z niezadowoloną twarzą.” (Hatib)

„Gdybyście zobaczyli Raj i Piekło, to mało byście się śmiali i bardzo płakali.” (Muslim)

„Popełniający grzech śmiejąc się pójdzie do Piekła płacząc.” (Ebu Nuajm)

„Bardzo się śmianie zabije serce i obniży wartość wierzącego.” (Tirmizi)

„Dziwi się temu, kto się śmieje głośno nie wiedząc, czy Allahu teala jest z niego zadowolony, czy też nie.” (Ebu Nuajm)

„Śmianie się w mesdżid jest w grobie ciemnością.” (Dejlemi)

Imam Gazali (rahmetullahi alejh) w książce pt. „Ihja” opisując zalety płakania z powodu lęku przed Allahu teala informuje świętym wersetem: „Niech mało się śmieją, bardzo płaczą.”

Prorok Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) spytał się Dżebraila alejhisselam o powód nie śmiania się Mikaila alejhisselam. Na to zyskał odpowiedź: „Nie śmieje się od dnia, kiedy zostało stworzone Piekło.” (I. Ahmed)

„Bardzo się śmiejącemu wzniosłość zmaleje, bardzo żartujący nie będzie traktowany poważnie.” (Hz. Omer)

„W ciągu życia raz tylko się śmiałem i tego bardzo żałuję.” (Imam a’zam)

„Te cztery sprawy powinny przeszkodzić wierzącemu w śmianiu się. Są to: czyny dla ahiret, trudności w zdobywaniu środków na utrzymanie, przygnębienie jakie dają grzechy, ból jaki dają nieszczęścia.” (Jahja bin Muaz)

Z powodu tych trzech czynów twardnieje serce:

  1. Śmiania się, gdy nie zajdzie nic zadziwiającego,
  2. Jedzenia nim się zgłodnieje,
  3. Mówienia bez potrzeby.

O tych pięciu sprawach myślący nie będzie się głośno śmiał:

  1. Gdy pomyśli się o popełnionych grzechach, będzie miało się obawę, to nie będzie się śmiało.
  2. Nie wiedząc, czy zrobione dobre czyny zostaną przyjęte, śmiać się nie jest prawidłowo.
  3. Myślący o tym, co będzie robił w przyszłości, jaki będzie jego koniec, będzie w obawie.
  4. Powinno się martwić nie wiedząc, czy pójdzie się do Raju czy do Piekła.
  5. Czy Allahu teala jest z nas zadowolony czy też gniewa się na nas? O tym myślący jak może śmiać się głośno? (Tenbih-ul-gafilin)