Untitled Document

ŚWIĘTY KORAN - Największy z cudów - 2

Nie ma możliwości, by Muhammed (alejhisselam) samodzielnie przygotował Święty Koran. Czy możliwe jest, by Święty Koran był jednak wielkim dziełem zesłanym przez Wzniosłego Allaha? Będziemy też teraz to badać:

Gdy nowy Prorok zostanie zesłany, to w jego otoczeniu zbiera się lud, który oczekuje od niego cudów. Jak Mojżesz alejhisselam, tak i Jezus alejhisselam zmuszony był do ukazywania cudów, by udowodnić swoje Proroctwo. W rzeczywistości cuda te doszły do skutku tylko wobec rozkazu, zezwolenia i stworzenia Allahu teala. Jednak historycy zapisali je jako „cuda Mojżesza i Jezusa.” Gdy tymczasem Prorocy, którzy są takimi samymi ludźmi jak my, nie są w stanie sami dokonywać cudów.

Cuda może czynić tylko Allahu teala. Prorocy zaś tylko pokazują ludziom cuda stworzone przez Allahu teala.

Allahu teala jako największy cud Muhammedowi (alejhisselam) objawił Święty Koran. Na pewno Święty Koran będąc cudem jest największą księgą. Tymczasem Arabowie oczekiwali od Proroka Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem) zesłania księgi z nieba lub zamienienia góry w złoto. W Święty Koranie na tan temat dane są piękne wypowiedzi. W surze Ankebut w 50-51 wersecie raczono w tym sensie: „Niewierzący powiedzieli jednakże: Jeśli jemu znak cudu (Muhammedowi alejhisselam na znak Proroctwa, jak obrusy stołowe Jezusa alejhisselam i laska Mojżesza alejhisselam) przez jego Pana nie zostanie zesłany, to my jemu nie uwierzymy. Mój Ulubieńcu, powiedz im: Cuda powstają tylko wskutek mocy i woli Allaha. (Kiedy i jak zechce, tak je stworzy. Czynienie ich nie jestem w stanie.) Ja jestem powołany tylko do powiadomienia was o Jego mękach. Czy nie wystarczy im (jako cud) to, że zesłaliśmy tobie taką księgę jak Święty Koran? W nim znajduje się dla wierzących ludzi łaska i miłosierdzie.” W takim razie największym cudem Proroka Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem) jest Święty Koran. Tym, którzy mówią, że nie jest to księga Allaha, że napisał ją Muhammed (alejhisselam), daje odpowiedź powyżej napisany święty Hadis i wersety z sury Ankebut. Takim wątpliwościom nie dano miejsca. Allahu teala informuje, że Muhammed (alejhisselam) nie posiadał takiej mocy, by móc napisać taką księgę i Święty Koran został przez Niego objawiony. W zasadzie wybrał szczególnie Muhammeda (alejhisselam), ponieważ nie potrafił on pisać i czytać (był analfabetą), chciał, by poprzez to zrozumiano, że Święty Koran może tylko objawić Allahu teala. W komentarzu tego wersetu ze Świętego Koranu na ten temat znajduje się wiele wiadomości. Największymi właściwościami Muhammeda (alejhisselam) jako dowód na jego Proroctwo jest jego nadzwyczajna uczciwość, wierność, odwaga, cierpliwość i jego niezwykłe zdolności duchowe. Nie jest nią tylko jego wielka nauka. Allahu teala w surze Nisa w 82.wersecie głosi w tym sensie: „Czy nie zastanawiają się oni nad treścią Świętego Koranu? Gdyby nie został on zesłany przez Allaha, lecz przez kogoś innego, to znajdowałoby się w nim bardzo wiele rozbieżności.” Jak to jest prawidłowe! Poznaliśmy, że dzisiejsze Pismo św. nie jest słowem Allaha, w Torze i Ewangeliach znajduje się bardzo dużo rozbieżności. A to jest dowodem, że zostały one napisane przez ludzi. cdn.