Untitled Document

IBADET - Wadżiby w salacie

W salacie obowiązują następujące wadżiby:

 1. Recytacja sury Fatihy
 2. Po surze Fatiha recytacja jednej sury albo przynajmniej trzech krótkich ajetów.
 3. Recytacja Fatihy przed surą.
 4. Recytować surę, którą recytuje się po surze Fatiha, w pierwszym i drugim rekacie salatu fard, w salacie sunna natomiast należy recytować ją w każdym rekacie.
 5. Wykonać (dwie) sedżdy jedna po drugiej.
 6. Recytować Fatihę w każdym rekacie salatu fard oraz sunna.
 7. W trzy i cztero rekatowym salacie siedzieć tak długo jak trwa teszehhud (czytanie dua Ettehijjatu). Ostatnie siedzenie jest fard.
 8. W drugim rekacie siedzieć nie dłużej niż trwa teszehhud.
 9. W sedżdzie położyć na ziemi czoło razem z nosem.
 10. Siedząc w ostatnim rekacie recytować Ettehyjjatu.
 11. Zwracać uwagę na Tadîl-i erkan (po skończeniu każdego ruchu w salacie przez chwilę zatrzymać się).
 12. Przekazać selam na końcu salatu.
 13. Recytować kunut dua w ostatnim rekacie salatu witr.
 14. W salacie ‘ijd (bajram) wykonać tekbir.
 15. Recytacja głośna przez imama salatu fadżr (porannego), dżuma (piątkowego), ijd (bajram, świątecznego), terawih, witr oraz w dwóch pierwszych rekatów salatu maghrib i isza.
 16. Recytacja po cichu przez imama i przez modlącego się samemu salatu zuhr i asr oraz w salacie maghrib trzeciego, a w isza trzeciego i czwartego rekatu.