Untitled Document

IBADET - Ezan i Ikamet

Ezan oznacza w j. arabskim poinformować wszystkich. Wypowiadanie (na głos recytowanie) ezanu przez mężczyzn w czasie pięciu codziennych salatów, salatów kaza, salatów dżuma naprzeciwko hatiba jest sunną muekkede. Wypowiadanie ezanu i ikametu przez kobiety jest mekruh. Ezan recytuje się z wysokiego miejsca, aby poinformować innych o czasie. Recytując ezan do mustehab należy unieść obie ręce i włożyć w uszy po jednym palcu. Wypowiadanie ikametu posiada więcej zalet niż wypowiadanie ezanu. Ezan i ikamet wypowiada się na przeciwko kyble. Wypowiadając ezan nie rozmawia się i nie odpowiada na selam.

W jakich sytuacjach wypowiada się ezan i ikamet?

  1. Wykonując salat kaza (tj. odrabiając wcześniej niewykonany salat) samemu albo z dżemaatem na wsi i polach sunną dla mężczyzn jest na głos recytować ezan i ikamet. Ludzie, dziny i kamienie, które słyszą głos będą świadkami w Dniu Sądu Ostatecznego. Kto wykonuje jeden po drugim kilka salatów kaza powinien najpierw wypowiedzieć ezan i ikamet. Później wykonując następujące po sobie kaza powinien dla każdego z nich wypowiedzieć ikamet.
  2. Kto wykonuje salat określany czasem sam w domu albo z dżemaatem, ten nie musi wypowiadać ezanu i ikametu, ponieważ wypowiadany w meczecie ezan i ikamet zalicza się również jako wypowiedziane w domu. Jednak dobrze jest jak się je wypowie. Po wykonaniu salatu w miejscowym meczecie albo w każdym meczecie, w którego skład dżemaatu wchodzą określeni ludzie, wykonujący go sam nie wypowiada ezanu i ikametu. W meczetach, które znajdują się na drodze, nie mają imama, muezzina i określonego dżemaatu odwiedzający o różnym czasie robią dla tego salatu różne dżemaaty. Wtedy dla każdego dżemaatu wypowiada się ezan i ikamet. W takim meczecie samotnie wykonujący salat wypowiada również ezan i ikamet tak głośno, aby mógł sam siebie usłyszeć.
  3. Podróżnicy wykonując salat ze zrobionym pomiędzy sobą dżemaatem albo każdy z nich osobno powinni wypowiadać ezan i ikamet. Jeśli wykonuje się salat osobno znajdując się obok przyjaciół, którzy również wykonują salat, to można nie wypowiadać ezanu. Seferi (podróżnik) wypowiada ezan i ikamet również wtedy, gdy sam wykonuje salat w domu, ponieważ wypowiadany w meczecie ezan nie obejmuje jego salatu. Jeśli niektórzy z podróżników wypowiedzą w domu ezan, to później wykonujący (ten sam) salat nie wypowiadają go