Untitled Document

NASZA RELIGIA I INNE - Dialog pomiędzy religiami

Stracić wiarę będąc muzułmaninem nie musi koniecznie zajść poprzez zaprzeczenie całości lub ważnej części religii. Jeśli zaprzeczy się jednemu z zarurati dinijen (wiedzy religijnej dotyczącej wierzenia i czynów), choć pozostałą wiedzę przyjmie się i potwierdzi, to stanie się niewierzącym. Takiemu komuś jego salaty, posty, zekaty, hadż nie przyniosą żadnej korzyści. Na pewno popełni kufur, wystąpi z religii ten, kto choć jednemu z zarurati dinijen zaprzeczył.

Niech Allahu teala nas wszystkich chroni od tego!

Jak kufur jest dołączenie do słów Tewhid zdania i prawa niezgodnego z religią, tak i zaprzeczenie jednej części z tych słów jest też kufur. I tak np. żeby spodobać się, sprawić przyjemność lub nie zasmucić niewierzących powiedzieć, że nie będziemy wypowiadali drugiej część słów tewhid tj. Muhammed Resulullah, nigdy nie będzie dozwolone. Nie wypowiedzenie tych dwóch słów jest zaprzeczeniem Islamowi.

W każdej religii jest wiara w Stworzyciela. Jednak nie wystarcza to, by być muzułmaninem. Powinno się wierzyć w to, że Muhammed alejhisselam jest wysłannikiem Allaha i Jego Prorokiem, przyjąć, że poinformowany przez niego Święty Koran jest księgą Allaha, przyjmując zesłaną przez Niego religię i prawo staje się prawidłowo wierzącym Allahowi.

Żaden muzułmanin nie ma prawa rezygnować z zasad religii, żeby być z niewierzącymi w dobrych stosunkach, sprawiać im pod tym względem radość, zbliżyć się do nich.

Słowa takie jak: „trzy prawdziwe religie” są sprzeczne z duchem Świętego Koranu, wiedzy przekazanej nam przez szanownego Proroka Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem) i podstawą, zasadami religii islamskiej. Religia Musy alejhisselam jest też Islamem. Religia Jezusa alejhisselam nie jest też inną religią niż Islam. Z przyjściem

Muhammeda alejhisselam przed nim istniejące religie i prawa straciły na swojej ważności.

W celu dojścia do dialogu pomiędzy religiami konieczne są odpowiednie warunki.

My muzułmanie:

· Nie zaprzeczamy żadnemu Prorokowi. Błogosławionego Musa (Mojżesza) i błogosławionego Isa (Jezusa) uważamy za Proroków. Zaprzeczając jednemu z nich występujemy z religii.

· My dalej wierzymy we wszystkie święte księgi zesłane przez Allaha. Jeśli my muzułmanie powiemy, że Allah nie zesłał dwóch świętych ksiąg o nazwie Ewangelia (Indżil) lub Tora (Tewrat), to występujemy z religii.

· My wierzymy w to, że błogosławiona Maria jest matką Jezusa. Jest też naszą szanowną matką.

Ci, co są poza nami:

· Zaprzeczają Świętemu Koranowi. Mówią, że jest to księga zmyślona przez człowieka.

· Zaprzeczają proroctwu błogosławionego Muhammeda. Upierają się, że „jest On fałszywym prorokiem.”

· Nalegają, że Islam nie jest prawidłową religią.

Biorąc pod uwagę te warunki, jak można poprowadzić dialog?