Untitled Document

Czwarty filar islamu: post w Ramadanie

Czwartą zasadą islamu jest pościć każdego dnia w Błogosławionym Miesiącu Ramadan. Post nazywa się sawm. Słowo „sawm” znaczy: ‘chronić coś przed czymś’. W islamie zaś: ‘ze względu na nakaz Allaha Najwyższego, przestrzegając warunków, pościć każdego dnia w miesiącu Ramadan i uważać na te trzy sprawy: jedzenie, picie i współżycie seksualne’.

Miesiąc Ramadan rozpoczyna się ukazaniem się nowego księżyca na niebie. Nie rozpocznie się w czasie wyliczonym na podstawie kalendarza. Ramadan znaczy: ‘palić się’, ponieważ spalą się grzechy tego, kto w tym miesiącu pościł i okazał skruchę. Wysłannik Allaha (sallallahu alejhi we sellem) powiedział: „Gdy przychodzi miesiąc Ramadan, to otwierają się drzwi Raju. Drzwi Piekła zostają zamknięte, a szatan jest związany”. W „Sahih-i Buhari” jeden z hadis-i szerif głosi: „Zostaną wybaczone byłe grzechy temu, kto wie, że post w miesiącu Ramadan jest obowiązkiem i od Allaha Najwyższego oczekuje sewab (nagrody) za post”. To znaczy, że powinno się wierzyć, że post jest nakazem Allaha i powinno się oczekiwać za niego sewab. A to powinno być pod warunkiem, że nie będzie się skarżyć na długie dni i trudności poszczenia. Poszczenie w długie dni i trudności, jakie zachodzą podczas poszczenia wśród nieposzczących, powinno się przyjąć za sprzyjającą okoliczność.