Untitled Document

NASZ PROROK - Cuda Muhammeda (alejhisselam) - 6

23. Pewna kobieta wysłała mu w prezencie miód. Prorok (alejhisselam) miód przyjął i odesłał puste naczynie. Naczynie wróciło do kobiety wypełnione miodem. Kobieta przyszła do Proroka (sallallahu alejhi we sellem) i spytała się: „Dlaczego Proroku (alejhisselam) nie przyjąłeś mego prezentu? Czy zrobiłam coś złego?” Odpowiedział: „Twój prezent przyjąłem. Ten miód, który widzisz jest urodzajem, którym Allahu teala obdarzył twój prezent.” Kobieta ta wraz ze swymi dziećmi jadła go miesiącami i nic z niego nie ubyło. Pewnego dnia przez nieuwagę wylała go do innego naczynia. Jedli z niego i miód się skończył. Powiadomiono o tym Proroka (sallallahu alejhi we sellem). Odpowiedział im na to: „Gdyby miód pozostał w naczyniu, w którym wysłano mi prezent, to do końca świata pomimo jedzenia z niego nie zmniejszyłaby się jego zawartość.”

24. Ebu Hurejre opowiadał: „Przyniosłem Prorokowi (sallallahu alejhi we sellem) kilka daktyli. Poprosiłem o to, by odmówił modlitwę za ich urodzaj. Pomodlił się i powiedział: Weź je i schowaj do torby. Jeśli będziesz chciał wziąć jedną z nich, to wsadź do torby rękę i wyciągnij. Nie rozrzucaj. Torbę, w której znajdowały się te daktyle miałem w dzień i w nocy przy sobie. Jadłem je do czasów kalifatu szanownego Osmana. Dawałem także tym, którzy byli ze mną i biednych garściami obdarowywałem. W dniu, gdy poległ szanowny Osman, torba zginęła.”

25. Prorok Muhammed (alejchisselam) rozumiał języki wszystkich zwierząt tak jak Prorok Salomon (alejhisselam). Często zdarzało się, że zwierzęta skarżyły się Prorokowi (sallallahu alejhi we sellem) na swoich właścicieli i innych ludzi. O tym informował błogosławiony Prorok swoich towarzyszy. Podczas walk pod Hunain powiedział on do swojego białego muła o imieniu Düldül: „Zniż się.” Gdy Düldül zniżył się, to wziął z ziemi garść piachu i rozsypał go po niewierzących.

26. Wiele razy zdarzyło się, że Prorok dawał wiadomość o zdarzeniach, które zajdą w przyszłości. Te cuda dzieli się na trzy części. Pierwsza część to zdarzenia, które miały miejsce przed jego czasami i odpowiedzi na zadawane mu pytania. Były one powodem uwierzenia wielu niewierzących i zawziętych wrogów. Druga część to powiadamianie o tym, co działo się w jego czasach i to, co będzie miało miejsce. Trzecia część to powiadomienie o tym, co zdarzy się po jego śmierci aż do końca świata na ziemi i w życiu pozagrobowym. Dalej przedstawimy kilka cudów z drugiej i trzeciej części.