Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1396    Rûmî: 12 Aprel 1434    Kasım: 169
9 Şaban 1439

25
Aprel
2018
Çәrşәnbә

İlin 115. Günü, Qalan gün : 250
4. Ay, 30 Gün, 17. Hafta
Günün Uzanması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

Xarici dil öyrənin, düşmənin şərindən beləcə xilas olarsınız. Hədisi-şərif

Daniel Defonun məşhur əsəri “Robinzon Kruzo” nümayiş olundu. (1719)