Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 10 Teşrîn-i Sânî 1435    Kasım: 16
26 Rәbi'ül-әvvәl 1441

23
Noyabr
2019
Şәnbә

İlin 327. Günü, Qalan gün : 38
11. Ay, 30 Gün, 47. Hafta
Günün Qısalması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige qabağa çekilir.

Düşmənlərinizlə oturub duran sizin dostunuz ola bilməz. Sədi Şirazi (rahmətullahi aleyh)


İtaliyada zəlzələ 5000-ə qədər insanın həyatına son qoyub (1980).