Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 17 Teşrîn-i Evvel 1436    Hızır: 178
13 Rәbi'ül-әvvәl 1442

30
Oktyabr
2020
Cümә

İlin 304. Günü, Qalan gün : 62
10. Ay, 31 Gün, 44. Hafta
Günün Qısalması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige qabağa çekilir.

Bu gündən etibarən namaz vaxtlarımız  qış  saatına görə yazılmışdır.


İlk böyrək transplantasiyası Londonda həyata keçirilib (1960). Aspirin ilk dəfə satışa çıxmışdır (1905).