Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 10 Teşrîn-i Evvel 1434    Hızır: 171
14 Sәfәr 1440

23
Oktyabr
2018
Çәrşәnbә axşamı

İlin 296. Günü, Qalan gün : 69
10. Ay, 31 Gün, 43. Hafta
Günün Qısalması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige qabağa çekilir.

Dil könlün, könül ruhun, ruh da insanın həqiqətinin aynasıdır. Həzrəti Hüseyn (radıyallahü anh)


İlk helikopterin uçuşu (1907). - Tibb tarixində ilk plastik əməliyyat İngiltərədə keçirildi (1814).