Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 14 Fevral 1435    Kasım: 112
3 Rәcәb 1441

27
Fevral
2020
Cümә axşamı

İlin 58. Günü, Qalan gün : 308
2. Ay, 29 Gün, 09. Hafta
Günün Uzanması 3 deqiqe - Azan Vaxtı 2 degige arxaya çekilir.

İşlərinin doğru getməsini istəyirsənsə, öz başına hərəkət etmə! Ağıllılarla məsləhətləş! Fəridüddini Əttar (rahmətullahi aleyh)


RƏQAİB GECƏNİZ MÜBARƏK OLSUN! Ziya Bünyadova “Sovet İttifaqı Qəhrəmanı” adı verilib (1945).