Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 12 May 1436    Hızır: 20
2 Şәvval 1441

25
May
2020
Bazar Ertәsi

İlin 146. Günü, Qalan gün : 220
5. Ay, 31 Gün, 22. Hafta
Günün Uzanması 1 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

Öldükdən sonra savabı kəsilməyən yaxşı işlərdən biri də saleh övlad yetişdirməkdir. Ana-atası öldükdən sonra belə övladın etdiyi dualar ana-atasına yetər. (Hədisi-şərif)


Ramazan bayramının 2-ci günü. Bakı-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru kəmərinə ilkin neft vurulub (2005). İraq Bəsrənı İrandan geri almışdır (1988)