Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1396    Rûmî: 11 Teşrîn-i Sânî 1433    Kasım: 17
5 Rәbi'ül-әvvәl 1439

24
Noyabr
2017
Cümә

İlin 328. Günü, Qalan gün : 37
11. Ay, 30 Gün, 47. Hafta
Günün Qısalması 2 deqiqe - Bu gün azan vaxtları teyin edilmir (verilmez).

Qiyamətdə abidə Cənnətə gir, alimə isə xalqa şəfaət üçün gözlə deyiləcək. (Hədisi-şərif)


Sovet rəhbərliyinin qərarı ilə Azərbaycan SSR-in Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində komendant saatı tətbiq edilib (1988).