Untitled Document

Хижри шәмси: 1397    Руми: 07 Мамыр 1435    Хызыр: 15
15 РАМАЗАН 1440

20
МАМЫР
2019
Дүйсенбі

Рамазан кестесі
Жылдың 140. күні, Қалған күн : 225
5. Ай, 31 күн, 21. Апта
Күннің ұзаруы 2 минут - Азани сағат 1 минут кері алынады.

«Үш тайпа адамға үш нәрсе мүлдем жараспайды: 1) Билеушілерге қаталдық, 2) Ғалымдарға дүние қуу, 3) Байларға сараңдық.» Хадис шәриф

Қазақ зиялысы Мұхтар Мұхтарғалиұлы Арынов дүниеге келді. (1936 ж.)