Untitled Document

ITIKAD - Modlitwa-pozdrowienie (Salawat-y szerife)

Salawat jest to wypowiedzenie pozdrowienia i modlitwy Prorokowi (sallallahu alejhi we sellem). Wypowiedzenie raz w życiu należy do obowiązku każdego muzułmanina. Zostało to poinformowane wersetem (Sura Azhab 56): „Ej, wierzący! Jemu (prorokowi) róbcie salat-ü selam (dua i pozdrowienie).”

Imię Proroka Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem) Allahu teala umieścił obok swojego w słowach szehady, ezan (słowa wypowiadane w zaproszeniu do salat), kamet (słowa, które wypowiadają mężczyźni przed rozpoczęciem dokonania salat fard, jest to sunna, podobne do ezan), w teszehhud podczas salat (przy pierwszym i ostatnim siedzeniu w modlitwie ettehijjatu), w wielu modlitwach i w Raju.

Istnieją różne rodzaje pozdrowień. Najkrótszym i najłatwiejszym z nich jest: Allahümme salli ala Muhammed we ala ali Muhammed. Za wypowiedzenie salawatu, który wypowiada się podczas salat (obrządek modlitwy) tj. salli barik zyskuje się jeszcze więcej zasług: Allahümme salli ala Muhammedin we ala ali Muhammed, kema sallejte ala Ibrahime we ala ali Ibrahim. Inneke hamidün medżid. Allahümme barik ala Muhammedin we ala ali Muhammed, kema barekte ala Ibrahime we ala ali Ibrahim. Inneke hamidün medżid. Wypowiedzenie wielokrotne słów, które wypowiada się lub pisze po usłyszeniu imienia naszego Proroka zwane salat (np. sallallahu alejhi we sellem), nazywa się też salawat. Oto jeszcze niektóre z nich: Allahümme salli we sellim ala sejjidina Muhammedin we ala ali sejjidina Muhammed, Essalatü wes-selamu alejke ja Resulallah, Esselatü wesselam ej nur-i zat-y kibrija.

„W Piątki wypowiadajcie mnie dużo salat. O nich zostaję poinformowany.” (Ebu Dawut)

„Jeśli ktoś w jakiejś książce napisze mnie salat-ü selam, to przez cały czas jak długo będzie tam znajdowało się moje imię anioły będą się modliły, by zostały wybaczone jemu grzechy.” (Hadis-i szerif-Mirat-y Kainat)

„Temu, kto mnie wypowie jeden salat, Allah i aniołowie wypowie 70 salat.” (I.Ahmed)

„W Kyjamet ten będzie mi najbliższy, kto mi najwięcej wypowiadał salawat.” (Tirmizi)

„Kto mi w Piątki wypowie 80 salawat, temu zostanie wybaczonych 80 grzechów.” (Szira)

„Temu, kto w nocy i w dniu Piątek wypowie mi dużo salawat, będę orędownikiem.” (Bejheki)

„Kto codziennie wypowiada sto salawat, ten będzie razem w kyjamet z męczennikami.” (Taberani)

„Kto codziennie wypowiada tysiąc salawat, ten nim nie zobaczy swojego miejsca w Raju, nie umrze.” (Ibni Szahin)

„Dua (modlitwa) jest pod zasłoną. Jeśli mnie wypowie się salawat, to ta zasłona zostaje rozerwana, dua zostaje przyjęta.” (Taberani)

„Kto zapomniał, co chciał powiedzieć, by przypomnieć sobie, niech wypowie mi salawat.” (Ibni Sunni)