Untitled Document

ITIKAD - Miejsce Sądu Ostatecznego (Mahszer)-2

Pozostali przyjdą na Arasat (miejsce mahszer) głodni, spragnieni, goli, boso, na piechotę, wstając i padając. Niewierzący staną się niewidomi i wlec się będą na swoich twarzach. Allahu teala w Surze Isra 97 głosi: „Niewierzących na ich twarzach w kyjamet zbierzemy.” Będą oni pozbawieni błyszczącej światłości znajdującej się po prawej stronie wierzących. W tym czasie też aniołowie będą zsyłali grupami powstających z grobów na miejsce mahszer. Każdy z umarłych zostanie wskrzeszony mając pod sobą tego, kto go uciskał. Ludzie, dżiny i szatany, dzikie zwierzęta i ptaki zostaną zebrane w osobnych grupach. Anioły okrążą wszystkie żywe stworzenia ziemskie w kształcie obręczy. Liczba aniołów będzie dziesięć razy większa od pozostałych wszystkich stworzeń. Anioły z każdej strefy nieba będą pozostałym obręczą.

W tym czasie ludzie pomieszają się ze sobą. Z powodu tłoku jedna noga będzie nastawała na tysiąc nóg. Słońce zbliżając się do głów o jedną milę wywoła tak wielki żar, że będą bardzo się pocili. Wszyscy według swoich grzechów będą topić się w swoim pocie. Niektórzy po uszy, niektórzy tylko do kolan zagłębią się w pocie. Na niektórych wpłynie to tak, jakby byli tylko spragnieni wody, gdy jest się spoconym. Upał słońca będzie siedemdziesiąt razy większy od ziemskiego.

Wśród nich będzie znajdował się lud, który będzie pił słodką, czystą, zimną wodę. Muzułmańskie dzieci, które umarły, gdy były małe, będą krążyły wokoło swoich rodziców i podawały im wodę w czaszach, które wypełniły w rzekach Dżennetu. Jest to jedna z nagród za założenie rodziny i posiadanie dzieci. Na ziemi dającym zekat (zaka) i jałmużny zejdzie blisko nad ich głowami cień i będzie chronił ich od żaru mahszer. Ten stan będzie trwał do około tysiąca lat. Niektórzy będą posiadali minber (poduszkę) i będą się chronili w cieniu Arsz (Tronu Boskiego). Gwałtowność mahszer i żar słońca nie zaszkodzi im. Należą oni do upodobanych Allahu teala. Podaje o tym jeden ze św. hadis (Buhari, Muslim): „Allahu teala siedem grup ludzi będzie chronił w cieniu Arsz. Tego dnia nie będzie innego cienia. Do nich należą: 1-Sprawiedliwie rządzący państwem stojący na ich czele, gubernatorzy, 2-Młodzież dokonująca ibadet, 3-Dokonujący salat w meczecie razem ze wspólnotą, 4-Dwóch muzułmanów kochających się ze względu na Allaha, 5-Piękna kobieta, która będąc namawiana do brzydkich czynów odmówiła mówiąc, że boi się Allahu teala, 6-Dający jałmużnę, który nie robił tego na pokaz tj. w ten sposób, że to, co dała prawa ręka lewa ręka nie wiedziała, 7-Ci, którzy płaczą wypowiadając imię Allaha.” Oprócz nich weli-błogosławieni ludzie, prawdziwi muzułmanie, walczący w imię Allaha, czyniący ludziom dobro i hojni muzułmanie będą znajdowali się w cieniu Arsz. Do tej grupy należą też męczennicy (szehid) polegli w imieniu Islamu. Im zostaną przyniesione z Dżennet dary i słodkie napoje owocowe. Zostaną ubrani w ubrania i w korony z Dżennet.