Untitled Document

Co to jest itikaf ? Jak robią go kobiety?

W miesiącu Ramadan itikaf należy do sunny muekkede. Jednak z tego powodu też, że jest sunną kifaje, jeśli na jednej dzielnicy kilka osób zbierze się do itikaf, to pozostali nie muszą. Z tego względu powinni zbierać się do itikaf ci, co mają możliwość. Robiący itikaf w meczecie tam się odżywia i też śpi. W celu pobrania ablucji może wyjść na zewnątrz. Hadis-i szerif głoszą:

„Kto w Ramadanie zrobi przez 10 dni itikaf, ten zyska nagrodę, jakby zrobił dwa razy hadżdż nafile”. (Bejheki)

„Jeden dzień itikaf wykonany ze względu na Allaha bardzo odsunie człowieka od Piekła”. (Taberani, Hakim)

Są dwa rodzaje sunny: sunna huda  i sunna zewaid. W meczecie robić itikaf, wypowiadać ezan, ikamet i robić salat ze wspólnotą należy do sunny huda. Są to znaki religii islamskiej. Należą tylko do tej wspólnoty. (Hadikat-un-nedijje)

Nasz Prorok (sallallahu alejhi we sellem) oznajmił: „Podczas Nocy Miradż, gdy wszedłem do piątego nieba, to zobaczyłem twarz Osmana. Spytałem się jego: ‘Jak zyskałeś ten stopień?’. Odpowiedział: ‘Poprzez robienie itikaf w meczecie.’.” (Menakib-y Dżihar Jari Guzin)

Kobiety nie robią w meczecie itikaf. Robią w domu łącząc z warunkiem. Jeśli w mieszkaniu jest pokój używany jako mesdżid, to w tym pokoju może robić itikaf. Nie robi żadnych z czynności domowych, nie gotuje, nie sprząta. Jest zajęta tylko ibadetem.

W ostatnich dziesięciu dniach Ramadanu można robić też trochę itikaf. Może to być jeden dzień lub kilka godzin. Robiący itikaf powinien pościć. Tylko w mezhebie Szafii nie ma obowiązku bycia poszczącym. W pozostałych trzech mezhebach poszczenie jest konieczne. Bardzo dobrze jest, jeśli kobiety mające taką możliwość będą robić itikaf w domu. Przywrócenie do życia zapomnianej sunny i robienie tej sunny doprowadzi do zyskania wielkiej nagrody”.