Untitled Document

Różne tabele imsakije

Tabele imsakije (pokazujące czas fadżr w Ramadanie) pokazują czas modlitwy salat i czas, w którym rozpoczyna się post. W Turcji są rozdawane dwa rodzaje imsakije. Jedną z nich są kalendarze pokazujące czas używany od stu lat, chronią te same tabele czasów modlitwy salat, w których nie miała miejsca niepewność, w prawidłowości ich nie ma najmniejszej wątpliwości. Drugimi są kalendarze opóźniające czas imsak (fadżr), które ukazały się po roku 1983 w celu uciszenia tych, którzy mówią, że za długo się pości.

         Przed rokiem 1983 wszystkie kalendarze były takie same. Jednak Ministerstwo od spraw Religii od roku 1983 usunęło czas temkin (przezorny, po dokładnych obliczeniach wyważony) i tak doszło do dwóch różnych kalendarzy. Wszyscy przyjmują, że kalendarze sprzed roku 1983 nie są błędne. W tej opinii nie ma różnic. W końcu Ministerstwo od spraw Religii w wysłanym 30.03.1988 roku do urzędów muzułmańskich komunikacie numer 234-497 w ten sposób powiadamia: „W kalendarzach sprzed roku 1983 i w nowych kalendarzach różnica znajduje się tylko w temkin. Z tego względu zastosowanie sprzed roku 1983 nie jest błędne”. Nasz kalendarz jest przygotowany wg kalendarza sprzed roku 1983. Jak poinformowane jest w komunikacie ministerstwa kalendarze przygotowane wg stosowania sprzed 1983 i na podstawie tych kalendarzy przygotowane tabele czasu postu w Ramadan nie są błędne, tylko temkin.

 

Co to znaczy temkin ?

W obliczeniu czasu jednej modlitwy salat bierze się pod uwagę sytuacje wpływające na robienie rachunku takie jak: wysokość i niskość terenu miasta, wschód-zachód, północ-południe, szerokość, a także wpływające na czas warunki atmosfery, biorąc pod uwagę najbardziej anormalny stan. Po porównaniu tych wszystkich stanów wybiera się najbardziej pewny czas. Ten czas nazywa się czasem temkin. Ten czas ze względu na pewność czasu modlitwy salat i postu jest koniecznym warunkiem czasu. Salat i post robiony bez temkin oznacza salat i post robiony poza czasem.