Untitled Document

IBADET - Zwrócić się w stronę Kyble

Salat wykonuje się naprzeciwko Kaaby. Kyble nazywa się kierunek w stronę meczetu Kaabe w błogosławionym mieście Mekce. Przedtem kyble była Jerozolima. Jedenaście miesięcy po hidżrecie w połowie miesiąca Szaban we wtorek zostało nakazane zwrócić się w stronę Kaaby.

Meczet Kaabe nie jest kyble, jest nim ziemia, na której się znajduje, tzn. od tej ziemi do Arsz ciągnąca się próżnia jest kyble. Stąd na dnie morza, studni, na wysokich górach i w samolotach wykonuje się salat w tym kierunku. Salat zostanie zaakceptowany, jeśli przestrzeń pomiędzy ukośnymi kierunkami nerwów optycznych obejmuje Kaabę. Jednak:

  1. Z powodów choroby
  2. Zagrożenia kradzieży majątku
  3. Zagrożenia ze strony dzikich zwierząt
  4. Zagrożenia bycia zauważonym przez wroga
  5. Gdy schodząc ze zwierzęcia nie wsiądzie się na niego z powrotem bez pomocy, jeśli nie będzie można wykonać dwóch salatów [naśladując mezheb maliki albo szafii połączyć zuhr i asr oraz maghrib i isza], to wykonuje się salat zwracając w stronę, w którą starcza sił. Będąc na statku, w pociągu i samolocie należy obowiązkowo zwrócić się w stronę kyble.