Untitled Document

ITIKAD - Sposób zachowania się podczas czytania Świętego Koranu

Święty Koran powinno się brać na stojąco. Nagrywanie Świętego Koranu na kasetę, płytę, dyskietkę lub CD jest takim samym czynem jak pisanie go na papierze. Te nagrania są pośrednikiem w poznaniu i nauce go na pamięć. Nagrywanie z tym zamiarem na kasetę, płytę itp. jest zezwolone. Powinno się traktować te nagrania z szacunkiem jak księgę Świętego Koranu. Nie powinno się czego innego na nich nagrywać, kłaść czegokolwiek na nich, trzymać bez ablucji, kłaść pomiędzy innymi kasetami i płytami, włączać w miejscach rozrywki, gier, zabawy. Magnetofonu lub adapteru, z którego słucha się Święty Koran nie powinno się zanosić tam, gdzie otwarcie się grzeszy i nigdy z niego słuchać tego, co jest brzydkie i zakazane. Radio podczas słuchania Świętego Koranu powinno się postawić wysoko. Podczas słuchania nie powinno się rozmawiać, cokolwiek innego robić, powinno się usiąść naprzeciwko Kyble (kierunku obowiązującego podczas salat, w stronę Mekki). Rozpoczynając czytanie jakiejkolwiek sury lub ajetu powinno się wypowiedzieć Euzu, kończąc zaś Sadakallahul-azym. Tak mówił też nasz Prorok (niech pokój będzie z nim), co znaczy Wielki Allah powiedział prawidłowo, tak mówiono od czasu zwanego Asr-y Saadet (okres szczęścia za czasów szanownego Proroka) i mówi się obecnie. Powinno się uprzednio dokonać ablucji. Jeśli odczuje się w sobie, że zaczyna się czytać na pokaz lub jest się przeszkodą innym w dokonywaniu salat, to powinno się czytać po cichu. Jest lepiej, gdy znający na pamięć czyta patrząc na Mushaf, ponieważ wtedy oczy też czczą Allahu teala. Powinno się czytać Święty Koran ładnym głosem i zgodnie z tedżwid. Przed czytaniem Świętego Koranu powinno się zastanowić nad wielkością zsyłającego go nam Allahu teala, kogo słowa są wypowiadane. Święty Koran nie można dotykać będąc bez ablucji. Czytając nie powinno się myśleć o czymś innym.

Uwaga-1: Nie powinno się wyciągać nóg naprzeciwko księgi Świętego Koranu i książek religijnych (poza wypadkiem, gdy znajdują się one wysoko). Powiedziane jest, że dobrze jest, by w celu zyskania dobra i urodzaju posiadało się w domu Święty Koran, jeśli nawet się go nie czyta. (Fetawa Hindijje)

Odrzucenie zniszczonego, nie nadającego się do czytania Świętego Koranu, owinięcie nim czegoś innego, używanie w innym celu jest znieważaniem go, grzechem. Jeśli jest się pewnym, że w ziemi, w której się go zakopie, a przed odkopaniem jej tam on spróchnieje, to można go zakopać. Jeśli tego się nie zrobi, to by uratować go od znieważania powinno się spalić i zakopać lub wrzucić do morza, rzeki.

Uwaga-2: Święty Koran został napisany w j. arabskim. W innym języku napisany nie nazywa się Świętym Koranem. Nie ma możliwości napisania go literami łacińskimi lub innymi, ponieważ te litery nie mają odpowiedników wszystkich liter ze Świętego Koranu. Z tego względu też chcąc umieć czytać Święty Koran i recytować sury potrzebne do salatu powinno się je nauczyć nie z liter łacińskich, lecz z islamskich od kogoś, kto je dobrze zna.

Uwaga-3: Każdy muzułmanin powinien nauczyć się prawidłowo na pamięć tyle ze Świętego Koranu, ile potrzebne jest mu podczas salat. Pierwszym pytaniem z wiary w świecie pozagrobowym będzie salat. Jeśli rozrachunek z niego przejdzie się łatwo, to ma się też nadzieję, że na pozostałe pytania również się odpowie. Z tego względu powinno się w jak najkrótszym czasie nauczyć się prawidłowo wypowiadać sury i modlitwy potrzebne do salat.

ITIKAD - Szanowny Mehdi

Szanowny Mehdi przyjdzie na świat, gdy zbliży się kyjamet (koniec świata). Doprowadzi do tego, że na ziemi zapanuje Islam. O nim poinformował nasz Prorok (sallallahu alejhi we sellem) w św. hadisach (Tirmizi, I.Asakir). Będzie potomkiem błogosławionego Proroka pochodzącym z rodu szanownego Husejina syna błogosławionej Fatimy. Urodzi się w Medynie, wyjdzie na jaw i poznany zostanie w Mekce. Na imię będzie miał Muhammed, ojciec jego nazywać się będzie Abdullah.

Będzie posiadał bardzo wysoki stopień w nauce i w świętości.

W św. Hadisach głoszone jest o przyjściu szanownego Mehdi i o jego czynach:

„Gdy na ziemi zapanuje przemoc i wrogość, to na pewno z mojego rodu ktoś przyjdzie. Jak przedtem na świecie było pełno barbarzyństwa i wrogości, tak tyle on wypełni świat prawem.” (Hadis-i szerif-El-Kawl-ul-Muhtasar)

„Jak pszczoły zbierają się koło swojej królowej, tak moja wspólnota będzie chroniła się i lgnęła do Mehdi. Świat wypełniony wcześniej barbarzyństwem wypełni on prawem. Śpiących nie rozbudzi, nie przeleje się nawet jedna kropla krwi.” (Hadis-i szerif-El-Kawl-ul-Muhtasar)

„Nad głową Mehdi będzie znajdowała się chmura. Z tej chmury pewien anioł będzie mówił: To jest Mehdi. Bądźcie posłuszni jego słowom!” (Hadis-i szerif-El-Kawl-ul-Muhtasar, Ebu Nuajm)

„Eshab Kehf będą pomocnikami Mehdi i za jego czasów Isa zejdzie z nieba. Gdy Isa będzie walczył z Dedżdżalem, to Mehdi będzie razem z nim (tj. z Isa). Za czasów jego panowania w przeciwieństwie do tego czasu i sprzecznie z rachunkami dojdzie do zaćmienia słońca w miesiącu Ramadan 14 dnia i do zaćmienia księżyca pierwszej nocy.” (Hadis-i szerif-El-Kawl-ul-Muhtasar-fi Alamet-il-Mehdi, I.Sujuti)

„Usłyszeliście imiona czterech ludzi, którzy byli władcami świata. Dwóch z nich należało do wierzących, dwóch zaś do niewierzących. Wierzący to Zülkarnejn i Sulejman. Niewierzący to Nimrod (Nemrud) i Buhtunnasar. Piątym władcą świata będzie pochodzący z mojego pokolenia tj. Mehdi.” (Hadis-i szerif-El-Kawl-ul-Muhtasar-fi Alamet-il-Mehdi, I.Sujuti)

„Nim dojdzie do Kyjamet, to Allahu teala stworzy z mojego rodu syna, którego imię będzie jak moje, jego ojca imię jak mojego ojca. Wypełni on prawem ziemię, która przed nim była pogrążona barbarzyństwem.” (Tirmizi, I.Asakir)

„Przyłączcie się do czarnych sztandarów idących ze stron Horasan. Wśród nich będzie znajdował się Kalife Allaha Mehdi.” (Hakim, I.Ahmed, Dejlemi)

„Dopóki ziemię nie pokryje bluźnierstwo, to Mehdi nie przyjdzie.” (Mektubat Rabbani 2/68)

„Mehdi pochodzi od nas. Allah doprowadzi do jego dojrzałości w ciągu jednej nocy.” (I.Madże, I.Ahmed)

„Isa będzie dokonywał salat stojąc za Mehdi.” (Ibni Hadżer Mekki)

Jak widać szanowny Mehdi w ten sposób przyjdzie. Takie będą jego znaki. Nie doszło do nich jeszcze, więc wszyscy inni, którzy ogłaszają się w dzisiejszych czasach jako Mehdi są kłamcami.