Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1400    Rumi: 16 Teszrin-i Sani 1437    Listopad: 22
24 REBI'UL-AHIR 1443

29
LISTOPAD
2021
Poniedziałek

333. dzień roku, Zostało dni : 32
11. miesiąc, 30 dni, 48. tydzień
-

Uczeni (alim) są moimi i pozostałych proroków spadkobiercami.