Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1400    Rumi: 14 Teszrin-i Sani 1437    Listopad: 20
22 REBI'UL-AHIR 1443

27
LISTOPAD
2021
Sobota

331. dzień roku, Zostało dni : 34
11. miesiąc, 30 dni, 47. tydzień
-

W czasach bliskich końca świata później przychodzący będą oskarżać wcześniejszych uczonych ciemnotą.