Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1402    Rumi: 09 Czerwiec 1440    Hyzyr: 48
16 ZIL-HIDŻDŻE 1445

22
CZERWIEC
2024
Sobota

174. dzień roku, Zostało dni : 192
6. miesiąc, 30 dni, 25. tydzień
-

Ramadan jest błogosławionym miesiącem. Tego miesiąca Allahu teala wybaczy grzechy, przyjmie dua. Przestrzegajcie warunków tego miesiąca! Tylko ci, którzy pójdą do Piekła, są pozbawieni miłosierdzia tego miesiąca. (Taberani)