Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1402    Rumi: 23 Teszrin-i Sani 1439    Listopad: 29
23 DŻEMAZIL-EWWEL 1445

6
GRUDZIEŃ
2023
Środa

340. dzień roku, Zostało dni : 25
12. miesiąc, 31 dni, 49. tydzień
Dzień skraca się o 1 minuta - Dzisiaj nie ustawia się zegara Ezan.

Do muzułmanów nie należy ten, kto nie interesuje się ich cierpieniami.