Untitled Document

ŚWIĘTY KORAN - Największy z cudów - 6

Ten święty obowiązek pomimo różnego rodzaju trudności poprowadził dalej. Po pewnym czasie Gabriel (alejhisselam) przyniósł Mu jeszcze 14 wersetów sury Alak. Muhammed (alejhisselam) czytał mieszkańcom Mekki sury Koranu, które zostały mu objawione, pomimo doznawanych ucisków zapraszał ich do prawdziwej religii. Mieszkańcy Mekki śmiali się i drwili z niego. Mówili: „Ty straciłeś rozum!”, ponieważ modlił się i czcił Allaha, którego nie można zobaczyć. Wtedy to Allahu teala zesłał 1-4 wersety sury Kalem, w których raczone jest w tym sensie: „Nun, na kalem (pióro) i na to, co jest nim napisane, niech będzie przysięga, Ej, Muhammed, Ty nie jesteś pomylony. W rzeczywistości zyskujesz ciągle zasługi. Nie ma wątpliwości, Ty posiadasz wielką moralność.”

Zostały objawione wersety, które zaprzeczają tym, którzy uważają, że Święty Koran nie jest słowem Allaha, że został przygotowany przez Muhammeda (alejhisselam).

W surze Isra w 88.wersecie jest w tym sensie głoszone: „Powiedz: Naprawdę, gdyby nawet wszyscy ludzie i dżiny zebrałyby się razem, by sobie nawzajem pomóc, w zrobieniu księgi podobnej do (elokwencji, pięknej poezji, doskonałego sensu) tego Koranu, nigdy też podobnej do niej nie zrobią.”

W surze Nedżm w 3. i 4. wersecie głoszone jest w tym sensie: „Muhammed (alejhisselam) sam od siebie nie mówi. (Ze względu na to, że jemu zostało nakazane głoszenie jedynobóstwa, zniszczenie bałwochwalstwa i rozpowszechnianie islamskiego prawa.) Jego mówienie (na temat religii) jest tylko objawieniem.”

W surze Kehf w 110.wersecie głoszone jest w tym sensie: „Powiedz im: ja jestem takim samym człowiekiem jak wy. Jednakże mnie zostało objawione, że mój Pan jest jedynym Allahem (którego tożsamość nie jest do żadnej innej podobna, który nie ma partnera z jego właściwościami i wspólnika). Ten, kto pragnie dotrzeć do Allaha, niech odpowiednio postępuje, czyni pożyteczne uczynki i modli się tylko do Allaha, do nikogo innego.”

I w końcu tym, którzy jeszcze wątpią w to, że Święty Koran jest słowem Allahu teala, została zesłana sura Muddessir. W 1-10.wersecie raczono w tym sensie: „Ej, okryty przykryciem Muhammed! Wstań i postrasz (niewierzących mękami Allaha)! Wywyższ i gloryfikuj twego Pana! Swoją odzież utrzymuj w czystości! Chroń się od tego, co jest zakazane! Jeśli komuś zrobiłeś dobry uczynek, to nie wypominaj mu tego! Ze względu na Allaha bądź cierpliwy! Gdy w trąby zostanie wdmuchnięte , będzie to ciężki dzień dla niewierzących. Nie będzie dla nich ułatwienia…” Dalej rozpoczynając od 24.wersetu w tym sensie: „Mówią o Koranie: jest magią, jest tylko słowem człowieka. Oto tego mówiącego wrzucę do strasznego ognia, do Piekła. Co ty wiesz o strasznym ogniu? On (wchodzących do niego) nie wyciągnie, ani też męczenia nie zaprzestanie. Skórę człowieka zaczerni, spali. Tam jest 19 (aniołów, które dokonują tortur). Nie powołaliśmy nikogo innego prócz aniołów, by czynić im tortury w ogniu. Wyznawcy religii, które posiadają księgi (żydzi i chrześcijanie widząc, że ta liczba jest zgodna z głoszeniami ich ksiąg, w Proroctwo Muhammeda i) w Koran uwierzą. I wierzący wzmocnią swoją wiarę. Wyznawcy religii, które posiadają księgi i wierzący nie powinni (w tą liczbę) wątpić. Zaś ci, którzy mają chore serca i niewierzący powiedzą: Allah informując o tym (o tej liczbie 19), co chce z tym zrobić? Takich, jak oni, Allah, jeśli zechce (złych) z prawidłowej drogi odwróci i jeśli też zechce (dobrych) poprowadzi na prawidłową drogę. Pan (by ukarać złych w piekle stworzoną) liczbę aniołów tylko sam zna (Tych dziewiętnaście aniołów przewodniczy innym aniołom).”

Liczba 19 w tej surze jest odpowiedzią dla tych, co wątpią w to, czy rzeczywiście Święty Koran jest słowem Allahu teala, jest ona oznajmiona również w Torze.cdn.