Untitled Document

NASZA RELIGIA I INNE - Żydzi i chrześcijanie w Świętym Koranie

Niektóre z wersetów na temat żydów:

 1. Zmienili Torę. (Bekara 79)
 2. Zamordowali Proroków. (Al-i Imran 183)
 3. Nie zamordowali szanownego Jezusa. (Nisa 157)
 4. Doprowadzili do intryg. Powiedzieli, że Allah jest chytry. (Maide 64)
 5. Oszkalowali błogosławioną Marię. (Nisa 156)
 6. Najwięcej wrogości muzułmanom okazali żydzi i poganie. (Maide 82)
 7. Powiedzieli, że Uzejir jest synem Allaha. (Tewbe 30)
 8. Z powodu zazdrości i materialnych korzyści nie uwierzyli w Koran. (Bekara 146)
 9. Większości z nich nie uwierzy. (Bekara 100, Nisa 155)
 10. Z powodu zaprzeczenia Allahowi zostali przeklęci. (Bekara 88-89)

Według Koranu chrześcijanie:

 1. Stali się niewierzącymi z powodu powiedzenia o Jezusie, że jest synem Allaha. (Maide 72)
 2. Mówiący, że Allah jest jednym z trzech bogów, stali się niewierzącymi. (Maide 73)
 3. Syn Marii Jezus jest Prorokiem, a matka jego jest wierną kobietą. (Maide 75)
 4. Powiedzieli, że Jezus jest synem Allaha. (Tewbe 30)
 5. Według żydów chrześcijanie są bliżej muzułmanom. (Maide 82)

Wspólne strony żydów i chrześcijan:

 1. Posiadających wiedzę, ludzi religii przyjęli za swoich Panów Bogów. (Tewbe 31)
 2. Żydowscy uczeni i chrześcijańscy duchowni wykorzystywali majątki ludu. (Tewbe 34)
 3. Powiedzieli, że są synami Allaha. (Maide 18)
 4. Świadomie ukryli prawdę. (Al-i Imran 71)
 5. Dokonali oszczerstwa, że Allah nabył dziecko. (Bekara 116)
 6. Zaprzeczyli wersetom Allaha. (Al-i Imran 70)
 7. Allaha oczernili. (Al-i Imran 78)
 8. Żydzi i chrześcijanie są sobie nawzajem przyjaciółmi. (Maide 51)
 9. Żydzi i chrześcijanie nie będą z Resulullaha zadowoleni, dopóki nie przyjmie on ich religii. Bekara 120)
 10. Przebrali miarę w swoich religiach. (Nisa 171)
 11. Ukryli wiedzę ze swoich ksiąg. (Maide 15)
 12. Powiedzieli, że „do Raju pójdą tylko żydzi i chrześcijanie.” (Bekara 111)
 13. Zaprzeczający z ehl-i kitap i pogan będą wiecznie w ognie Piekła. Oni są spośród ludzi najgorsi. (Bejjine 6)

Z tych wersetów rozumiane jest jasno, że żydzi zmienili Torę. Gdy religia Hz. Musy (Mojżesza) zaznała zmian, to Allahu teala zesłał Hz. Isa (Jezusa) z Indżil (Ewangelią). Gdy religia Hz. Isa się zepsuła, Indżil została zmieniona, to Allahu teala zesłał Islam.