Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1397    Rumi: 26 Teszrin-i Ewwel 1434    Listopad: 1
30 SAFER 1440

8
LISTOPAD
2018
Czwartek

312. dzień roku, Zostało dni : 53
11. miesiąc, 30 dni, 45. tydzień
-

Niebezpieczny jest koniec tych, co nie drżą jak liście wierzby na pytanie dotyczące wiary i religii: „Jaki będzie mój koniec?”