Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1397    Rumi: 25 Teszrin-i Ewwel 1434    Hyzyr: 186
29 SAFER 1440

7
LISTOPAD
2018
Środa

311. dzień roku, Zostało dni : 54
11. miesiąc, 30 dni, 45. tydzień
-

U każdego w sercu jest miłość wobec hojnych, a nienawiść wobec skąpych.