Untitled Document

IBADET - Mustehaby w salacie

 1. Wykonując salat patrzeć na sedżdę (miejsce, na którym robi się salat).
 2. Będąc w ruku patrzeć na stopy.
 3. W sedżdzie patrzeć na miejsce, na które położyło się nos.
 4. Siedząc w tehyjjacie patrzeć na kolana.
 5. Wykonując salat fadżr i zuhr (poranny i południowy) recytować dłuższą surę po surze Fatiha, w salat maghrib (wieczornym) krótką.
 6. Podążający za imamem robią tekbir po cichu.
 7. W ruku rozszczepić palce i położyć je na kolanach.
 8. W ruku trzymać głowę z szyją prosto.
 9. Schodząc do sedżdy położyć najpierw prawe, później lewe kolano.
 10. Wykonać sedżdę pomiędzy dwoma dłońmi.
 11. Pokłaniając się do sedżdy położyć czoło po nosie.
 12. W przypadku ziewania w salacie, zasłonić usta zewnętrzną częścią dłoni.
 13. Mężczyźni w sedżdzie unoszą łokcie i trzymają je wysoko. Kobiety kładą przedramiona na ziemi.
 14. Mężczyźni trzymają w sedżdzie oddzielnie od brzucha ręce i nogi.
 15. Poczekać w ruku i sedżdzie tak długo, ile trwa trzykrotne wypowiedzenie tesbih.
 16. Mówiąc Allahu ekber podnieść głowę z sedżdy.
 17. Po podniesieniu głowy z sedżdy podnieść z ziemi ręce.
 18. Podnieść kolana po podniesieniu rąk.
 19. Podczas tehijjat położyć ręce na udach, trzymać palce na wprost kyble, nie zginać i nie poruszać nimi.
 20. Przekazując w prawą i lewą stronę selam zwrócić głowę.
 21. Przekazując selam patrzeć na barki.