Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1396    Rumi: 01 Teszrin-i Ewwel 1433    Hyzyr: 162
24 MUHARREM 1439

14
PAŹDZIERNIK
2017
Sobota

287. dzień roku, Zostało dni : 78
10. miesiąc, 31 dni, 41. tydzień
-

Wierzący w Allaha i w to, że będzie koniec świata, niech robi dobre czyny swojemu sąsiadowi!