Untitled Document

Odwiedziny świąteczne

Nie musi się odwiedzać rodziny, która nie żyje zgodnie z islamem, będzie powodem popełnienia przez nas grzechu. Jednak prawidłową rodzinę powinno się odwiedzić. Za odwiedzenie prawidłowych znajomych zyska się wiele nagród. Odwiedziny powinny być robione tylko w celu zyskania aprobaty Allahu teala.

Hadis szerif głosi:

„Gdy pewien człowiek udał się w drogę, żeby odwiedzić swojego przyjaciela ze wsi, to Allahu teala ześle do niego anioła. Anioł spyta się tego człowieka:

-Gdzie tak idziesz?

-W tej wsi mam przyjaciela. Idę go odwiedzić.

-Czy idziesz dlatego, że zrobił tobie dobry uczynek lub ci pomógł?

-Nie. Idę tylko dlatego, by zyskać aprobatę Allahu teala.

-Dobra nowina dla ciebie! Allahu teala zesłał mnie tobie. Allahu teala obdarzył ciebie miłosierdziem, ponieważ nie oczekując cokolwiek, poszedłeś odwiedzić swojego przyjaciela”. (Hakim)

 

   Prawidłową rodzinę powinno się odwiedzać przynajmniej raz w tygodniu lub miesiącu, nie powinno się doprowadzić do nieodwiedzania więcej niż czterdzieści dni. Powinno zyskać się przychylność rodziny, która mieszka za granicą, poprzez telefon lub list. Jeśli się jest pogniewanym, to powinno się pogodzić. Prawidłowy muzułmanin nie jest pogniewany więcej niż przez trzy dni.