Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1398    Rumi: 09 Teszrin-i Sani 1435    Listopad: 15
25 REBI'UL-EWWEL 1441

22
LISTOPAD
2019
Piątek

326. dzień roku, Zostało dni : 39
11. miesiąc, 30 dni, 47. tydzień
-

Chwalić się popełnionym grzechem jest gorsze od popełnienia tego grzechu.