Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1397    Rumi: 30 Teszrin-i Ewwel 1434    Listopad: 5
4 REBI'UL-EWWEL 1440

12
LISTOPAD
2018
Poniedziałek

316. dzień roku, Zostało dni : 49
11. miesiąc, 30 dni, 46. tydzień
-

Największy kapitałem jest nie oczekiwać czegokolwiek od ludzi, ufać tylko Allahu teala.