Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1400    Rumi: 15 Maj 1438    Hyzyr: 23
27 SZEWWAL 1443

28
MAJ
2022
Sobota

148. dzień roku, Zostało dni : 217
5. miesiąc, 31 dni, 21. tydzień
Dzień wydłuża się o 2 minuta - Zegar Ezan przestawia się o1 minut do tyłu.

Do muzułmanów nie należy ten, kto nie interesuje się ich cierpieniami.