Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1399    Rumi: 02 Maj 1437    Hyzyr: 10
3 SZEWWAL 1442

15
MAJ
2021
Sobota

135. dzień roku, Zostało dni : 230
5. miesiąc, 31 dni, 19. tydzień
Dzień wydłuża się o 1 minuta - Dzisiaj nie ustawia się zegara Ezan.

Do obowiązków każdego muzułmanina należy zarabiać pracując

3.DZIEŃ RAMADAN BAJRAM