Untitled Document

ITIKAD - Szatan

Szatan (Iblis, Azazil) należy do klasy niewierzących dżinów. Rozmnożył się z iblisa, diabła. Szatan został stworzony z ognia i gazu. Jednak u dżinów więcej jest gazu, a u szatana więcej ognia. Dżiny i szatany są zdolne do wejścia do najmniejszego miejsca, a więc też do człowieka poprzez żyły. Człowiek może zobaczyć dżiny i szatana na jawie i podczas snu, ponieważ potrafią one wejść w każdą postać. Nie wejdzie tylko w postać naszego szanownego Proroka (niech pokój będzie z nim). W św. hadisie (Buhari, Muslim) jest poinformowane, że błogosławiony Prorok głosił:, „Kto mnie widział podczas snu, ten jest jakby mnie widział na żywo. Szatan nie wejdzie w moją postać” i “kto mnie widział w śnie, ten mnie widział w rzeczywistości.” Wszystkie szatany są niewierzące. Bez przerwy starają się zwodzić ludzi. Grzechy ukazują jako dobre, doprowadzają do zapomnienia o modlitwach i obowiązkach. Rozniecają pragnienia ludzi. W Świętym Koranie w wielu miejscach jest poinformowane, że szatan jest wrogiem człowieka.

„Szatan będzie was straszył, że staniecie się biedni. Nakaże wam skąpstwo.” (Sura Bakara 268)

„Ej, ludzie! Jedzcie na ziemi z tego, co jest zezwolone i pod warunkiem, że jest czyste, nie postępujcie śladami szatana, ponieważ jest on naprawdę waszym wrogiem.” (Sura Bakara 168)

„Na pewno szatan chce wprowadzić wśród was poprzez wino i hazard nienawiść i wrogość, odsunąć was od wspominania Allaha i dokonywania salat.” (Sura Maide 91)

Nasz Prorok (niech pokój będzie z nim) głosił: “Jedzcie prawą ręką, z prawej ręki pijcie, ponieważ szatan je i pije lewą ręką! (Hadis-i szerif-Szirat-ul-Islam)

Na temat szatana w Świętym Koranie w Surach: Bakara 34 i 268, Araf 12, Nisa 121.