Untitled Document

ITIKAD - Dlaczego bidat jest grzechem

Dokonujący bidat uważają sahih (prawdziwe) hadisy za wymyślone, nie podobają im się uczeni islamscy, w religii widzą braki. Poprzez wydawające im się braki w religii starają się zmienić prawa i doprowadzić do nowych. Ehli bidat jest dumny z siebie. Imam Gazali wyjaśnił powód tego, że duma, pyszność jest większym grzechem ponad pozostałymi grzechami, słowami: „Gdy wielkość należy tylko do Allahu teala, pysznienie się człowieka jest podobne do nałożenia korony króla przez niewolnika, który siadając na jego tronie rządzi. Oczywiście jest wielka różnica pomiędzy dokonaniem winy poprzez niespełnienie nakazu rządcy a zapanowaniem nad rządem, siedzeniu na tronie i rządzeniu. I tak pysznienie się nie jest taką samą winą jak niespełnianie nakazów Allaha, staje się wielkim grzechem, jakim jest uznanie się za bóstwo. Jest to powód, że bidat należy do większych grzechów niż kradzież, morderstwo. Grzeszący, morderca buntuje się nakazom Allaha, dokonuje wielkiego grzechu. Jednak doprowadzający do bidat poprzez wprowadzenie nowych praw okazuje swoje niezadowolenie z Allaha, Proroka i uczonych islamskich, sam stara się zapanować nad religią. W imieniu Allahu teala obraża Proroka (sallallahu alejhi we sellem), okazując swoje niezadowolenie z niego swoje poglądy przedstawia jako religię. Dlatego też ehli bidat dokonuje jeszcze większego grzechu niż złodzieje i bandyci. Z tego względu też nasz błogosławiony Prorok (sallallahu alejhi we sellem) głosił: „Ja nie jestem jednym z nich, oni nie należą do mnie. Dżihad z nimi jest tak ważny jak dżihad z niewierzącymi.” (Dejlemi)

Imam Rabbani głosił: „Ehli bidat poprzez doprowadzenie do zmian uważając, że dokona się poprawy religii, doprowadza do powstania bidat. Oni głoszą, że uzupełniają braki w religii. Nie wiedzą, że religia nie posiada braków. W Świętym Koranie w Surze Maide w 3.wersecie głoszone jest: „Dla was dzisiaj religię zakończyłem (dopełniłem, uzupełniłem). Istniejące nad wami dary wykończyłem i stałem się zadowolony dając wam jako religię Islam.” Uważanie, że w religii są braki, dokonywanie uzupełnień (wg czasów, pisanie nowoczesnych komentarzy i doprowadzanie do powstania różnych bidat (innowacji w religii) świadczy o nieuwierzeniu w ten werset. Z tego względu też rozmawianie z ehli bidat jest jeszcze gorsze od przyjaźnienia się z niewierzącymi. Powinno się uciekać od ehli bidat tak jak od potwora, węża.

Nasz Prorok (sallallahu alejhi we sellem) głosił: „Kto dokona komentarzy Świętego Koranu wg swoich poglądów ten stanie się niewierzącym.” Jak nasz Prorok (sallallahu alejhi we sellem) skomentował Święty Koran i jak nam przekazali Jego towarzysze, tak powinno się wierzyć. Gdyby religia była wg wszystkich poglądów to byłoby tyle religii ile jest ludzi.