Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1401    Rumi: 15 Teszrin-i Sani 1438    Listopad: 21
4 DŻEMAZIL-EWWEL 1444

28
LISTOPAD
2022
Poniedziałek

332. dzień roku, Zostało dni : 33
11. miesiąc, 30 dni, 48. tydzień
-

Do Raju wejdzie ten, kto nie popełnił samobójstwa, nie jadł haram, nie cudzołożył i nie pił alkoholu.