Untitled Document

NASZA RELIGIA I INNE - Dlaczego wszyscy ludzie nie są tej samej wiary?

Surze Nahl w 125. wersecie głosi w tym sensie: „Ej Muhammed! Na drogę twojego Stworzyciela nawołuj mądrością, ładnymi słowami! Polemizuj z nimi w najładniejszej formie! Naprawdę twój Stworzyciel wie jeszcze lepiej, kto z Jego drogi spaczył.” Nie zapominajmy o tym, że jest naszym obowiązkiem pouczanie w najładniejszy sposób niewierzących o tym, co sami dobrze i prawidłowo znamy. Jest to kategorycznym nakazem Allahu teala. Ten obowiązek nazywa się „Emr-i ma’ruf”. Należy on do ibadet. Podatkiem nauki jest uczenie tych, co jej nie znają. Jest to bardzo zacny czyn. Nasza religia traktuje atrament islamskiego uczonego wyższym stopniem niż krew męczennika, który poległ w imieniu religii lub za ojczyznę, zaś dobre są wartościowsze od nadmiaru w obowiązkach religijnych.