Untitled Document

Czy jest różnica pomiędzy kilka minut wcześniej czy też później w poszczeniu?

 

         Później nie wpływa, ale wcześniej bardzo, ponieważ warunkiem modlitwy salat i postu jest robienie ich na czas. Kilka minut wcześniej zrobiona modlitwa salat nie będzie zaliczona. Podobnie jest z postem. Jeśli zacznie się jeść i pić przed zachodem słońca, to post nie będzie zaliczony. Nie ma żadnej przeszkody, by zrobić salat 3-5 minut po rozpoczęciu się czasu, a nawet jest dozwolone opóźnienie do zobaczenia gwiazd. W „Nur-ul izah” jest napisane: „W pochmurne noce, żeby ochronić post od unieważnienia, ostrożnym postępowaniem jest opóźnienie zakończenia postu. Kto je iftar przed zobaczeniem gwiazd, ten postępuje pośpiesznie”.

         W nowych kalendarzach czas imsak (fadżr) opóźniony jest o 10-15 minut. W ten sposób post jest w niebezpieczeństwie. Jeśli po czasie imsak dalej się je i pije, to post nie będzie trzymany. Z tego względu w czasie imsak konieczne jest przerwanie jedzenia i picia. Przerwanie jedzenia i picia biorąc pod uwagę dawne tabele czasu imsak, który jest wg nowych kalendarzy 10-15 minut wcześniej, w ogóle nie szkodzi. A nawet będzie to bardzo dobrze, będzie się postępowało ostrożnie i rozważnie.

         Imsak oznacza koniec nocy, rozpoczęcie się czasu, w którym w Ramadanie jest zakazane jedzenie i picie. Powinno się przerwać jedzenie w czasie imsak podanym w naszym kalendarzu. Dwadzieścia minut później można już robić salat poranny”.

Według czterech szkół czas imsak to koniec nocy szer’i (zgodnie z prawem islamskim). To znaczy, że widoczna na wschodzie biel zwana Fedżr-i sadyk widziana jest na widocznej linii horyzontu jako jeden punkt. W tym czasie rozpoczyna się post.

Pierwszym czasem dla modlitwy salat fadżr (porannej) jest czas fadżr (imsak). Salat fadżr wykonuje się w Turcji zapobiegawczo 15-20 minut po czasie fadżr podanym w Kalendarzu Turcja. W imsakije dla Polski ten zapobiegawczy czas podany jest jako „Poranek”.

Czas modlitwy salat maghrib (wieczornej) to czas, który rozpoczyna się po zniknięciu słońca i trwa do zmierzchu, czyli aż zniknie zaczerwienienie na niebie.