Untitled Document

ITIKAD - Co to znaczy sufizm - 1

Sufizm oznacza oczyszczenie serca, usunięcie z niego zła i wypełnienie go dobrem. Sufizmu nie jest się w stanie wytłumaczyć słowami, ponieważ jest to stan mistyczny, a zatem tylko osoba, która tego doświadcza potrafi to zrozumieć. Sufizm uczy tego, co powinno czynić serce, czego unikać, a także sposobów oczyszczania serca i duszy. Nazywa się to też etyką. Każdy Sufi wytłumaczył sufizm zgodnie ze swym poziomem. Niektórzy z nich, tak jak oznacza sufizm, ograniczają się do oczyszczenia serca ze złych zwyczajów i zastąpienia ich dobrymi postępując zgodnie z nakazami i unikając tego, co zakazane w religii. Istotą wszystkiego jest preferowanie rzeczy ważniejszych od mniej ważnych. Jest to zajęcie się najpierw sprawą najważniejszą przed tą, która jest mniej ważna. Sufizm został wytłumaczony ponad 700 definicjami.

Niektóre z nich umieszczamy poniżej:

 • Sufizm to trzymanie się sunny Proroka i unikanie wszystkich innowacji.
 • Sufizm to iman, posłuszeństwo nefs, doskonałość w oddawaniu czci i spełnianie dobrych uczynków.
 • Sufizm to odwracanie się od wszystkich przemijających rzeczy w kierunku wiecznych.
 • Sufizm to przyozdobienie się etyką Islamu.
 • Sufizm oznacza uznanie siebie za umarłego przed nadejściem śmierci.
 • Sufizm oznacza posiadanie dobrych manier.
 • Sufizm jest zgodny z przeznaczeniem.
 • Sufizm to posłuszeństwo Allahowi i poddanie się Mu bezwarunkowo.
 • Sufizm to porzucenie swych ambicji i zajęcie się dobrymi uczynkami.
 • Sufizm to oczyszczenie serca ze zła i wypełnienie go dobrem.
 • Sufizm to nieobrażanie ludzi. Osoba, która potrafi to zrobić osiągnęła celu.
 • Sufizm to droga, która prowadzi osobę w kierunku osiągnięcia szczerości oddawania czci wobec Allaha i dobrych manier względem innych.
 • Sufizm to ścisłe trzymanie się religii podczas każdego wykonywanego zajęcia i przy każdym wypowiadanym słowie.
 • Sufizm to zadręczanie się. Wygoda i spokój nie idą w parze z sufizmem, tj. zakochany powinien szukać ukochanego, nie powinien czuć się beztrosko przy innych.
 • Sufizm to wiedza pochodząca z serca Proroka i odbijająca się w sercach ewlija.
 • Sufizm to rozumienie swoich błędów i wad oraz cieszenie się z łatwości i przyjemności w podporządkowaniu się religii i trzymanie się z dala od niewiary i ukrytego bluźnierstwa.
 • Sufizm to okazywanie litości każdemu i porzucenie dozwolonych uczynków.