Untitled Document

ITIKAD - Co to znaczy Besmele i jakie są jej zalety

Czytać Besmele to znaczy powiedzieć Bismillahir rahmanir rahim, co znaczy rozpoczynam z pomocą Allahu teala, który okazał swą łaskę stwarzając wszystko, co istnieje i pozostawiając istnieniu ochronił od zatracenia. Prawidłowo wierzący poznali Go jako Boga. Świat poprzez Jego litość zyskał dzienną rację żywności. Grzesznicy poprzez Jego miłosierdzie zostali uratowani od Piekła. (Hadis-i szerif-Tefsir-i Dürr-ül-Mensur). Nasz Prorok (niech pokój będzie z nim) na temat zalet

Besmele głosił:

„Nauczyciel czyta dziecku Besmele, gdy dziecko wypowie je, to Allahu teala nakaże wypisać zaświadczenie, by to dziecko, jego matka, jego ojciec i jego nauczyciel nie weszli do Piekła.” (Hadis-i szerif-Tefsir-i Zakub-i Czerhi)

„Wypowiedzenie Besmele przed rozpoczęciem ablucji, jedzenia, picia i każdego błogosławionego czynu należy do zwyczajów naszego Proroka, jest sunną.” (Ibni Abidin)

„Kto znalazł się w trudnej sytuacji, jeśli powie: Bismillahir-rahmanir-rahim, la hawle we la kuwwete illa billahil-alijjil-azym, to Allahu teala ochroni go od każdego rodzaju nieszczęścia i biedy.”(Ahmed Faruki)

Abdullah ibni Mesud (niech pokój będzie z nim) powiedział: „Kto chce się uratować od dziewiętnastu aniołów dokonywujących męk w Piekle, niech czyta Besmele! Besmele składa się z dziewiętnastu liter.” Na Lewh-i mahfuz (tablicy chronionej, na której napisane jest wszystko to, co stało się i stanie się na świecie) napisanym pierwszym słowem jest Besmele. Prorokowi Adamowi (niech pokój będzie z nim) jako pierwsze zostało zesłane Besmele. Wierzący przy pomocy Besmele przejdą przez most Syrat. Podpisem zaproszenia do Raju jest Besmele. „Besmele jest takim słowem, które oczyszcza usta, usuwa z serca zmartwienie i gorycz.” (Abdulkadir Gejlani)

Co to znaczy E’uzu?

Czytanie Świętego Koranu powinno się rozpocząć od wypowiedzenia E’uzu. W Surze Nahl: 37 i 98 Allahu teala raczył w tym sensie: „(Ej, Mój Habibi!) gdy będziesz czytał Święty Koran, to wypowiedz E’uzu.’’ Czytając nie powinno się rozmawiać, jeśli cokolwiek się powie, to powinno się ponownie rozpocząć czytanie od E’uzu.

Czytać E’uzu to znaczy powiedzieć: E’uzu billahi minesz szejtanir radżim, co oznacza: lgnę, chronię się u Allahu teala i czekam na Jego pomoc przed szatanem, który jest daleko od miłosierdzia Allaha i poszedł na marne doznając Jego gniewu na ziemi i w życiu pozagrobowym.

Niektóre wartościowe modlitwy rozpoczynające się razem z E’uzu:

  1. Ten, kto codziennie rano lub wieczorem czyta zakończenie Sury Haszr rozpoczynając od wypowiedzenia trzy razy E’uzu billahissemi’il’alimi minesz szejtanir radżim stanie się męczennikiem (szehid) w życiu pozagrobowym. (Tirmizi)
  2. Ten, kto doznał uroku, powinien czytać modlitwę wskazaną przez naszego Szanownego Proroka (niech pokój będzie z nim): E’uzu bikelimatillahittammati min szerri kulli szejtanin we hammetin we min szerri kulli ajnin lammetin. Jeśli w ten sposób pomodli się codziennie trzy razy rano i wieczorem i dmuchnie się na siebie lub znajdujących się obok, to będzie się chroniony od uroku i szkód wyrządzanych przez szatana i zwierzęta. Czytając komuś innemu mówi się zamiast E’uzu U’izuke, dwóm osobom U’izu-kuma, więcej niż dwóm osobom U’izu-kum.
  3. Każdy muzułmanin powinien rano i wieczorem wypowiadać tę oto modlitwę wiary: Allahumme inni e’uzu bike min en-uszrike bike szej-en we ene a’lemu we estaafiru-ke li-ma la-a’lemu inneke ente allamulgujub.
  4. Jeden ze św. Hadisów (Muslim) głosi: Jeśli przybywający dokądś wyrecytuje E’uzu bikelimatillahi-ttammati min szerri ma haleka, to nim stamtąd nie wyruszy nic mu nie zaszkodzi, nie uczyni zła.
  5. Gdy się rozgniewa, to powinno się wypowiedzieć: E’uzu besmele i dwa razy „kul E’uzu” (Surę Felak i Nas).