Untitled Document

ITIKAD - Co to znaczy bać się i kochać Allaha

Lęku wobec Allahu teala nie powinno się traktować jak lęku przed ciemiężcą! Lęk przed Allahu teala jest złożony z lęku, szacunku i miłości. Nasz Prorok (niech pokój będzie z nim) głosił: „Bojącego się Allahu teala wszystko się boi. Nie bojący się Allahu teala wszystkiego się boi.” (Fudajl bin Ijad). W Surze Hudżurat 13 głoszone jest w tym sensie: „U Allaha najwartościowszym jest ten, kto spośród was najbardziej się Jego boi.”

Bojący się Allahu teala bardzo się stara spełniać nakazy i przestrzegać zakazów Allahu teala. Każdy dobry uczynek robi ze względu na Niego. Nikomu nie czyni zła. Jest cierpliwy wobec tych, którzy uczynili mu zło. Za swoje błędy i braki odczuwa żal i stara się poprawić. Dotrzymuje słowa. Nie zazdrości. Nie oszukuje. Unika tego, co jest niepewne. Nie jest donosicielem. Okazuje szacunek wobec rządzących, swoich nauczycieli, rodziców i starszych. Lubi swoich przyjaciół i jest także przez nich lubiany. Unika złych ludzi. Czyniących zło przestrzega. Jest gościnny. Nie plotkuje. Nie goni za przyjemnościami. Nie mówi nic szkodliwego, a nawet próżnego. Jest łagodny wobec wszystkich. Jest hojny. Nie jest dwulicowy. Jest skromny. Nie czyni w ogóle zła, ponieważ jest pewny, że Allahu teala wszystko zawsze wie i widzi.

Umiłowanie Allahu teala należy do największej miłości, najwyższego stanowiska. Człowiek powinien być wdzięczny Allahu teala za zsyłane przez Niego wszystkie dary. Umiłowanie Jego okazuje się, więc dziękczynnością. Zachodzi ono poprzez podporządkowanie się Jego nakazom i zakazom. Allahu teala głosił w Surze Al-i Imran 31 w tym sensie: „O, mój ukochany Proroku powiedz im: Jeśli kochacie Allaha i chcecie by Allahu teala was kochał, to stosujcie się do mnie! Allahu teala kocha tych i wybaczy grzechy tym, co są mi podporządkowani.” Umiłowanie Allahu teala poprowadzi nas do darzenia miłością innych ludzi i wszystkiego, co On stworzył. Doprowadza do wzrostu chęci spełniania nakazów i przestrzegania zakazów, które należą do obowiązków człowieka wobec Allaha. Człowiek poprzez miłość do

Allahu teala kocha też Proroków, swoich starszych, naród i państwo. Umiłowanie Allahu teala jest źródłem każdego rodzaju miłości.

Umiłowanie Allahu teala jest bardzo wartościową kosztownością. Na ukochanego nie powinno się skarżyć. Dlatego też wszystko, co pochodzi od ukochanego powinno traktować się z uśmiechem i radością. Wszystko, co pochodzi od Niego, powinno być nam miłe.

W celu zyskania prawdziwej miłości Allahu teala powinno się najpierw wierzyć tak, jak napisane jest w Świętym Koranie, w świętych hadisach i wyjaśnione w książkach uczonych islamskich. Potem powinno się podporządkować temu wszystkie swoje słowa i czyny. Powinno się przylgnąć do nakazów Islamu i unikać tego, co jest zakazane.

Zyskający miłość Allahu teala kocha wszystkich ludzi, jest wobec nich miłosierny i litościwy, wszystkim pomaga i lubi spełniać dobre uczynki. Nie szuka braków u innych, lecz widzi zawsze tylko swoje braki i błędy. Wobec wszystkich jest miły i grzeczny. Nie sprawia mu w ogóle trudności spełnianie wobec Allahu teala tego, co zostało przez Niego nakazane i zakazane.

Co należy do naszych obowiązków wobec Allahu teala?

  1. Powinno się prawidłowo wierzyć w Allahu teala.
  2. Powinno się znać atrybuty (zati i subuti) Allahu teala.
  3. Powinno się okazywać szacunek imionom Allahu teala i gloryfikować je wypowiadając.
  4. Powinno się być podporządkowanym nakazom i przestrzegać zakazów Allahu teala.
  5. Powinno się bardzo kochać Allahu teala, bać się Jego gniewu i mieć nadzieję na Jego miłosierdzie.
  6. Powinno się dziękować za Jego dary, być cierpliwym wobec zesłanych przez Niego kłopotów i nieszczęść.
  7. Powinno się kochać Jego przyjaciół, nie kochać Jego wrogów i wrogów Jego religii.